Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу 2021

УВАГА!!! Всі документи подаються вступником особисто.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

-документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року) (оригінал та ксерокопія);

-військово-облікові документи (оригінал та ксерокопія);

-документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, і додаток до нього (оригінал та ксерокопія);

-сертифікат(ти) зовнішнього незалежного оцінювання, отриманий(ні) у 2018, 2019, 2020 та 2021 р. (оригінал та ксерокопія);

-документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

-4 кольорових фотокартки (розміром 3х4 см);

-ідентифікаційний код (ксерокопія);

-медична довідка форми 086/о (оригінал та ксерокопія);

-довідка про щеплення (оригінал та 2 ксерокопії);

-папка на зав`язках, 20 аркушів паперу формату А-4 (для друку заяв та бланкової документації), 5 файлів, 2 конверти з марками по Україні;

-інші документи та їх копії, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством України у строки, визначені для прийому документів.