Положення про студентський гуртожиток

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це положення регламентує функціонування гуртожитку КЗОЗ Богодухівського медичного коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).

2. Студентський гуртожиток коледжу призначений для проживання на період навчання іногородніх студентів (далі – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

3. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення.

4. Поселення Студентів до гуртожитку здійснюється рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.

5. Студентський гуртожиток підпорядковується керівництву коледжу.

6. Проживання в гуртожитку сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій забороняється.

7. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

8. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

9. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.

Надання житлового місця в гуртожитку

10. Розміщення Студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

11. Розподіл місць проживання у гуртожитку між відділеннями здійснюється рішенням керівництва коледжу із дотриманням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

12. Списки Студентів на проживання в гуртожитку готуються заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання  і затверджуються директором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

13. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання видає Студентові ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

14. Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою (комендантом). Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

15. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт (свідоцтво про народження)  і здати коменданту гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання.

Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, перепустка на право входу до гуртожитку.

16. Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

17. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються комендантом гуртожитку у встановленому порядку.

18. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації коледжу без погіршення умов проживання.

Користування гуртожитком. Умови проживання

19. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 22:00 години вільно.

20. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 17:00 до 21:00. У вихідні та свята з 9:00 до 20:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

21. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

22. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання.  Усі заходи повинні закінчуватись до 21:00.  З 22:00 і до 7:00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.

23. На кожному крилі гуртожитку з числа Студентів, які проживають на ньому, обираються старости крил.

24. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

25. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

–        користуватися приміщеннями навчального та культурно-побутового призначення, обладнанням і інвентарем гуртожитку;

–        клопотати про своєчасний ремонт або заміну обладнання, меблів, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

–        обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

–        через студентську раду  гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;

–        звертатись із скаргами до адміністрації коледжу на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

26. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

–        знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

–        своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

–        підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

–        дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

–        забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

–        своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

–        про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та голову Ради гуртожитку;

–        відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

–        дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

–        реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;

–        при виселенні з гуртожитку, а також при тимчасовому виїзді на довгий час (понад 7 днів), при виїзді на канікули чи виробничу (переддипломну практику) письмово попереджувати коменданта гуртожитку  не менше ніж за 2 дні до події, здавати отримане майно і ключі від кімнат коменданту під розписку.

-         попереджати коменданта письмово про свою відсутність в гуртожитку,  за виключенням вихідних днів;

-         після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в триденний термін.

–        при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати  черговому вахтеру;

27. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

–        переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;

–        переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

–        проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

–        користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

–        проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації коледжу;

-         залишати сторонніх осіб після 21:00 і на ночівлю без письмового дозволу директора коледжу;

–        палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

–        порушувати тишу з 22:00 до 07:00;

–        створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

–        тримати в гуртожитку тварин;

–        прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

–        наклеювати або прибивати на стіни шафи оголошення, розклади, фотографії, і таке інше;

28. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені:

–        оголошенням подяки;

–        нагородженням пам'ятним подарунком або грошовою премією.

29. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

–        попередження;

–        виселення з гуртожитку;

–        відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

–        відрахування з навчального закладу.

30. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться директором коледжу  за  поданням заступника директора з питань гуманітарної освіти та виховання, органів студентського самоврядування , первинної профспілкової організації.

Виселення із гуртожитку

31. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

32. При відрахуванні з коледжу (у тому числі при його закінченні), Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в триденний термін від дня видачі відповідного наказу.

33. У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням директора коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією цей термін може бути продовжений, але не більше ніж до 10 днів.

34. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом правил проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

35. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

36. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється адміністрацією коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги.

37. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

38. Оплата за житло та надані послуги здійснюється щомісячно.

Обов’язки керівництва коледжу та коменданта гуртожитку

39. Адміністрація коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

40. Адміністрація коледжу та комендант гуртожитку зобов’язується  дотримуватись Положення про студентський гуртожиток коледжу  та норм чинного законодавства.

41. Адміністрація коледжу та комендант гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

42. Адміністрація коледжу та комендант гуртожитку зобов'язані:

–        забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

–        утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

–        укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

–        забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

–        своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

–        здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

–        надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

–        укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

–        сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у  гуртожитку;

–        інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

–        забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

–        забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

43. Адміністрація коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

44. Адміністрація коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією може створювати ремонтні бригади для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.

45. Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.