КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 1. Предмет, поняття, структура та функції культури.
 2. Порівняльна характеристика філософських концепцій культури.
 3. Первісна культура. Особливості виникнення і становлення.
 4. Роль релігії в становленні світової культури.
 5. Культура Стародавнього Китаю та Японії.
 6. Культура Стародавнього Єгипту.
 7. Загальна характеристика арабо-мусульманської культури.
 8. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
 9. Культура Латинської Америки доколумбових цивілізацій і вплив колонізації на культуру Латинської Америки.
 10. Культура Стародавньої Індії.
 11. Культура племен і народів, що проживали на території України в стародавні часи.
 12. Культура дохристиянської Русі.
 13. Вплив християнства на культуру Русі.
 14. Основні досягнення давньоруської культури.
 15. Особливості європейської культури епохи Середньовіччя. Вплив релігії на культуру цього періоду.
 16. Гуманістичний зміст культури епохи Відродження.
 17. Найвизначніші шедеври культури епохи Відродження.
 18. Загальна характеристика Реформації. Сутність і значення Реформації для європейської культури.
 19. Особливості культурно-історичного процесу в Україні в ХIVпершій половині XVII ст.
 20. Загальна характеристика епохи Просвітництва в Європі. Просвітництво на Україні.
 21. Українська культура в другій половині XVIIXVIII ст.
 22. Вплив діяльності Тараса Шевченка на культурне життя в Україні.
 23. Роль культури у формуванні національної свідомості українського народу в XIX ст. Провідні діячі української культури цього періоду.
 24. Напрямки літератури ХІХ ст.
 25. Головні напрямки мистецтва ХІХ — початку ХХ ст.
 26. Особливості культури ХХ ст.
 27. Головні напрямки мистецтва 20—30 роках ХХ ст.
 28. Історичні умови розвитку української культури в ХХ ст.
 29. Українське Відродження в 20-х роках ХХ ст.
 30. Згубний вплив тоталітарної системи на розвиток української культури.
 31. “Шестидесятники” та їхня роль у розвитку національної культури.
 32. Провідні діячі українського мистецтва ХХ ст., їхня творчість і значення для світової культури.
 33. Культура рідного краю.
 34. Особливості розвитку сучасної світової культури.
 35. Релігії ХХ ст., закономірності розвитку і функціонування.
 36. Наука ХХ ст.: видатні зарубіжні й українські вчені.
 37. Закономірності розвитку сучасного світового та українського мистецтва.