СОЦІОЛОГІЯ. ТЕМИ СПРС

 1. Зародження та становлення соціології медицини.
 2. Вимоги до складання анкет та опитувальних листів та види запитань.
 3. Оброблення та аналіз соціологічної інформації.
 4. Методи формування вибірки.
 5. Основні напрями соціологічних досліджень у галузі медицини.
 6. Базові соціальні інститути та їх функції. Медицина як соціальний інститут.
 7. Основні теорії соціалізації.
 8. Основні етапи процесу соціалізації.
 9. Трудовий колектив та його структура.
 10. Конфлікт у трудовому колективі та шляхи його розв’язання.
 11. Політична система в Україні.
 12. Громадські організації та громадсько-політичні рухи.
 13. Релігійні процеси в Україні.
 14. Взаємозв’язок релігії й медицини як соціальних інститутів.
 15. Умови життя сім’ї та вплив їх на стан здоров’я людини.
 16. Роль медицини в забезпеченні відтворення населення та планування сім’ї.
 17. Соціальна організація медичної допомоги в Україні.
 18. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні.