Теми СПРС (українська мова за професійним спрямуванням)

№ з/п Назва тем Кількість годин
1 Культура мовлення під час дискусії 2
2 Специфіка мовлення фахівця 2
3 Основні правила ділового спілкування 2
4 Спеціальна термінологія і професіоналізми 2 (с)/1 (л)
5 Типи термінологічних словників 2
6 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення 2
7 Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Числівники, прийменники та дієслівні форми у професійному мовленні 2 (с)/1 (л)
8 Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні 2 (с)/1 (л)
9 Оформлення довідково-інформаційних документів: виробничі звіти, виробничі протоколи, витяг з протоколу 2
10 Особливості складання розпорядчих та організаційних документів 2
11 Укладання фахових документів 2 (с)/1 (л)
  Усього 22 (с)/18 (л)