Історія медицини та медсестринства. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Історія медицини та медсестринства як наука і предмет викладання.
 2. Джерела та принципи вивчення історії людства і медицини.
 3. Історія медицини загальна та спеціальна.
 4. Хвороби первісних людей.
 5. Розвиток медицини в період первісного ладу.
 6. Медицина первіснообщинного ладу народів, що заселяли Україну.
 7. Народна гігієна і народне акушерство.
 8. Медицина Стародавнього Світу (Єгипту, Індії, Китаю, Греції, Риму).
 9. Видатні лікарі філософії: Гіппократ, Цельс, Гален.
 10. Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи).
 11. Авіцена — глава лікарів, найвидатніший вчений середніх віків.
 12. Схоластична медицина Західної Європи часів Середньовіччя.
 13. Медицина Західної Європи епохи Відродження.
 14. Надання медичної допомоги під час хрестових походів.
 15. Боротьба з епідеміями інфекційних захворювань у XII—XVI ст.
 16. Лікарі-новатори: Парацельс, Френсіс Бекон, Андреас Везалій, Вільям Гарвей, Амбруаз Паре.
 17. Сестринська справа Середньовіччя.
 18. Медицина часів Київської Русі.
 19. Євпраксія-Зоя та її трактат “Алімма”.
 20. Цехова медицина.
 21. Медична допомога в козацькому війську. Організація шпиталів у Запорозькій Січі.
 22. Лейденська школа. Ятрохіміки.
 23. Винахід перкусії та аускультації.
 24. Медицина на західноукраїнських землях. Перші дипломовані лікарі.
 25. Андрей Крупинський, його роль у розвитку медицини в Західній Україні.
 26. Києво-Могилянська академія.
 27. Прикази громадського опікування. Повітові лікарі. Єлисаветградська медико-хірургічна школа.
 28. Відкриття клітини. Целюлярна патологія. Експериментальні дослідження.
 29. Флоренс Найтінгейл — засновниця наукової підготовки медичних сестер.
 30. Створення Товариства Червоного Хреста, його значення у відкритті шкіл сестер милосердя.
 31. Роль медичних сестер у роки Кримської війни.
 32. Земська медицина.
 33. Пироговські з’їзди.
 34. Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки в ХХ і на початку ХХІ ст.
 35. Сучасні системи та програми підготовки медичних сестер.
 36. Реформування сестринської справи та медсестринської освіти і перспективи вищої медсестринської освіти в Україні.