Медсестринська етика та деонтологія. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Медична етика, її завдання.
 2. Медична деонтологія, її завдання.
 3. Етичний кодекс медичної сестри України.
 4. Основні етичні категорії, визначення понять.
 5. Об’єктивні і суб’єктивні помилки в роботі медичного працівника.
 6. Цивільні, адміністративні і дисциплінарні проступки в діяльності медичних працівників і відповідальність за них.
 7. Кримінальна відповідальність у діяльності медичного працівника.
 8. Колегіальність у медичному колективі як один із наріжних принципів регулювання стосунків між співробітниками.
 9. Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта.
 10. Типи медичної сестри.
 11. Особливості спілкування медичної сестри і пацієнта.
 12. Класифікація типів пацієнтів.
 13. Поняття професійної таємниці.
 14. Клятва Гіппократа.
 15. Клятва Ф. Найтінгейл.
 16. Поняття про ятрогенні захворювання.
 17. Роль психіки у виникненні ятрогеній.
 18. Фактори, що зумовлюють виникнення ятрогенних захворювань.
 19. Види ятрогеній залежно від причини їх розвитку.
 20. Профілактика ятрогеній.
 21. Поведінка щодо вмираючого.
 22. Поведінка щодо родичів умираючого (померлого).
 23. Біоетичні проблеми народження.
 24. Біоетичні проблеми смерті.