Медсестринська етика та деонтологія. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Дотримуватися правил внутрішньої культури поведінки.
 2. Вміти створити колегіальні взаємовідносини на робочому місці.
 3. Дотримуватися правил зовнішньої культури поведінки.
 4. Керуватися в своїй діяльності такими основними етичними категоріями: обов’язок, гідність, совість, честь, відповідальність.
 5. Дотримуватися деонтологічних принципів поведінки.
 6. Дотримуватися морально-етичних норм у своїй роботі.
 7. Використовувати нормативно-правову документацію в професійній діяльності.
 8. Уміти працювати в медико-санітарній бригаді.
 9. Уміти дотримуватися професійної таємниці.
 10. Дотримуватися принципів конфіденційності.
 11. Поважати права пацієнта на отримання інформації.
 12. Уміти отримати згоду пацієнта на проведення медсестринських втручань.
 13. Уміти аналізувати професійні помилки та етичне оцінювання їх.
 14. Уміти запобігати виникненню конфліктних ситуацій.
 15. Уміти вирішувати конфлікти.
 16. Уміти ефективно спілкуватися з пацієнтом.
 17. Уміти запобігати виникненню ятрогеній.
 18. Уміти визначати термінальні стани.
 19. Уміти надати психологічну підтримку вмираючому пацієнту, родичам умираючого (померлого).
 20. Уміти застосовувати ефективні етичні та деонтологічні підходи під час вирішення біотичних проблем сучасної медицини.