Медсестринська етика та деонтологія. Теми СПРС.

№ з/п Тема Кількість годин
1 Етика взаємовідносин медичної сестри в лікувально-профілактичних закладах різного профілю 3
2 Сучасні етико-нормативні документи 2
3 Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта 2
4 Психологічний захист медичної сестри як засіб профілактики емоційного “згорання” 3
5 Психологічні варіанти взаємовідносин медичної сестри і пацієнта 3
6 Особливості спілкування з пацієнтам різного віку. Особливості етико-деонтологічної роботи з пацієнтами геронтологічних відділень 4
7 Право пацієнта на інформацію. Роль медичної сестри в профілактиці ятрогеній 3
8 Особливості етико-деонтологічної роботи з пацієнтами паліативних відділень і хоспісів 4
  Усього 24