Медсестринство у внутрішній медицині. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Історія розвитку вчення про внутрішні хвороби. Внесок українських вчених у розвиток вітчизняної терапії.
 2. Основні принципи охорони здоров’я людини в Україні.
 3. Медсестринство в клініці внутрішніх хвороб, його роль.
 4. Основні клінічні прояви захворювань органів дихання, методи діагностики.
 5. Бронхіт гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
 6. Бронхіальна астма. Етіологія. Медсестринський процес при бронхіальній астмі. Астматичний статус, невідкладна допомога.
 7. Пневмонія. Визначення. Класифікація. Позалікарняна (позашпитальна) пневмонія. Етіологія. Медсестринський процес при позалікарняній пневмонії.
 8. Внутрішньолікарняна (нозокоміальна) пневмонія. Етіологія. Медсестринський процес.
 9. Плеврит. Визначення. Класифікація. Медсестринський процес при ексудативному плевриті.
 10. Бронхоектатична хвороба. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
 11. Абсцес легень. Етіологія. Медсестринський процес при абсцесі легень залежно від періоду хвороби.
 12. Туберкульоз легень. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес. Діагностика, ускладнення, принципи лікування, специфічна і неспецифічна профілактика. Постанова Уряду з боротьби та запобігання туберкульозу.
 13. Рак легень. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
 14. Емфізема, пневмосклероз. Визначення, причини, медсестринський процес, профілактика.
 15. Гострі алергійні хвороби. Поняття про алергози та алергійні реакції негайного та сповільненого типу. Клінічні прояви анафілактичного шоку, набряку Квінке, кропивниці, сироваткової хвороби. Невідкладна допомога, профілактика.
 16. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань серцево-судинної системи.
 17. Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес.
 18. Набуті вади серця. Визначення, причини. Медсестринський процес.
 19. Артеріальна гіпертензія. Етіологія. Медсестринський процес. Гіпертонічний криз, клінічні прояви, невідкладна допомога.
 20. Атеросклероз. Визначення, чинники ризику. Класифікація. Медсестринський процес.
 21. Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Визначення. Етіологія. Форми, класи стенокардії. Медсестринський процес. Надання невідкладної допомоги при нападі стенокардії.
 22. Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша допомога. Медсестринське ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. Можливі ускладнення в ході захворювання. Атипові форми інфаркту міокарда. Догляд та опіка над пацієнтами.
 23. Гостра серцева недостатність. Серцева астма, набряк легень: причини, клінічні прояви, невідкладна допомога.
 24. Гостра судинна недостатність. Класифікація. Непритомність, колапс, шок. Причини, клінічні прояви, невідкладна допомога.
 25. Хронічна недостатність кровообігу. Роль Київської школи терапевтів у розробленні класифікації хронічної серцевої недостатності. Медсестринський процес.
 26. Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, брадикардію, екстрасистолію, миготливу аритмію. Участь медсестри в діагностико-лікувальному процесі.
 27. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань травного каналу.
 28. Гострий гастрит. Причини. Медсестринський процес.
 29. Хронічний гастрит А, В. Етіологія. Медсестринський процес.
 30. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія. Основні клінічні синдроми. Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Можливі ускладнення виразкової хвороби, їх клінічні прояви, невідкладна допомога.
 31. Рак шлунка. Етіологія, чинники ризику. Класифікація. Медсестринський процес.
 32. Ентерит. Етіологія. Медсестринський процес.
 33. Коліт. Етіологія. Медсестринський процес.
 34. Хронічний панкреатит. Етіологія. Медсестринський процес.
 35. Хронічний гепатит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес.
 36. Цироз печінки. Поняття, причини, класифікація. Медсестринський процес.
 37. Холецистит. Визначення, причини, класифікація. Медсестринський процес.
 38. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес. Клінічні прояви жовчної коліки, невідкладна допомога.
 39. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань нирок та сечовивідних шляхів.
 40. Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
 41. Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес.
 42. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес. Надання невідкладної допомоги під час нападу ниркової коліки.
 43. Хронічна хвороба нирок. Етіологія. Медсестринський процес. Види діалізу. Особливості догляду за пацієнтами.
 44. Основні клінічні прояви, методи діагностики захворювань органів кровотворення.
 45. Анемія. Поняття, класифікація, етіологія. Медсестринський процес при постгеморагічній, залізодефіцитній, гіпо- та апластичній, гемолітичній анемії.
 46. Гемобластоз. Поняття, причини, класифікація. Медсестринський процес при гострому лейкозі.
 47. Хронічний мієлопроліферативний лейкоз (мієлолейкоз, сублейкемічний мієлоз, еритремія). Стадії, клінічні прояви, картина крові. Медсестринський процес.
 48. Хронічний лімфопроліферативний лейкоз (хронічний лімфолейкоз, мієломна хвороба). Медсестринський процес.
 49. Злоякісні лімфоми і лімфосаркоми. Медсестринський процес.
 50. Геморагічні захворювання. Причини, класифікація.
 51. Медсестринський процес при тромбоцитопенічній пурпурі, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі.
 52. Основна симптоматика, методи діагностики захворювань опорно-рухового апарату. Ревматоїдний артрит. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при ревматоїдному артриті.
 53. Системний червоний вовчак. Етіологія. Медсестринський процес.
 54. Склеродермія. Етіологія. Медсестринський процес.
 55. Пневмоконіоз. Причини. Медсестринський процес.
 56. Вібраційна хвороба, інтоксикація свинцем та пестицидами. Причини, клінічні прояви. Невідкладна допомога. Профілактика.
 57. Дифузне токсичне воло. Етіологія. Медсестринський процес.
 58. Гіпотиреоз. Мікседема. Етіологія. Медсестринський процес.
 59. Цукровий діабет. Визначення, причини. Класифікація. Медсестринський процес. Можливі ускладнення. Невідкладна допомога при комах (гіпо- та гіперглікемічній).
 60. Специфіка роботи медичної сестри в терапевтичних відділеннях різного профілю. Правила охорони праці, професійної безпеки. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.