Медсестринство в сімейній медицині. Перелік практичних навичок

 1. Виконання етапів медсестринського процесу при конкретному захворюванні.
 2. Здійснення антропометрії дитячого та дорослого населення, оцінювання фізичного розвитку за отриманими даними.
 3. Вимірювання температури тіла, графічне зображення її.
 4. Підрахунок частоти дихальних рухів.
 5. Визначення пульсу, графічне зображення його.
 6. Вимірювання артеріального тиску, реєстрація даних у температурному листку.
 7. Визначення добового діурезу.
 8. Визначення рівня глікемії за допомогою експрес-методів, електронного глюкометра.
 9. Проведення тесту на толерантність до глюкози.
 10. Визначення групи крові, резус-фактора, проведення проби на біологічну сумісність при переливанні крові.
 11. Підготовка пацієнта до взяття сечі на загальний аналіз, за методами Зимницького, Нечипоренка тощо.
 12. Виявлення глюкозурії експрес-методами.
 13. Підготовка пацієнта до взяття калу на приховану кров, копрологію, яйця гельмінтів.
 14. Підготовка пацієнта до взяття зскрібка з періанальних складок на ентеробіоз.
 15. Підготовка пацієнта до взяття мазків із носоглотки на вірусологічне дослідження.
 16. Підготовка пацієнта до взяття мазків із мигдаликів, слизової оболонки носа та кон’юнктиви на бактеріологічне дослідження, BL.
 17. Підготовка пацієнта до взяття харкотиння для бактеріологічного та загального клінічного дослідження.
 18. Проведення алергійних проб.
 19. Підготовка пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та інших інструментальних обстежень.
 20. Проведення електрокардіографії.
 21. Проведення спірометрії.
 22. Здійснення штучної вентиляції легень та непрямий масаж серця.
 23. Катетеризація сечового міхура м’ягким катетером.
 24. Проведення оксигенотерапії.
 25. Промивання шлунка без зонда і зондовим методом.
 26. Постановка клізм (очисної, сифонної, послаблювальної, медикаментозної).
 27. Надання допомоги сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару.
 28. Розведення антибіотиків.
 29. Виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених за фахом “сестра медична”.
 30. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (накладання зігрівальних компресів, гірчичників, банок, проведення інгаляції тощо).
 31. Здійснення диспансерного спостереження за пацієнтом при конкретному захворюванні.
 32. Визначення статистичних показників “ефективність диспансеризації”, “якість диспансеризації”.
 33. Проведення самостійного патронажу, візит до вагітної, немовляти, пацієнта похилого віку.
 34. Заповнення та ведення медичної та медсестринської документації.
 35. Планування та проведення імунізації дитячого, дорослого населення.
 36. Укомплектування наборів медикаментів, сумки сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.
 37. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при:
   • непритомності;
   • анафілактичному шоку;
   • травматичному шоку;
   • судинному колапсі;
   • гіпертермічному синдромі;
   • фебрильних судомах;
   • стенозуючому ларинготрахеїті;
   • кровохарканні;
   • легеневій кровотечі;
   • шлунковій кровотечі;
   • кишковій кровотечі;
   • нападі бронхіальної астми;
   • астматичному статусі;
   • серцевій астмі;
   • інфаркті міокарда;
   • нападі стенокардії;
   • набряку легень;
   • еклампсії;
   • зупинці серця;
   • зупинці дихання;
   • гіпертонічній кризі;
   • гострому животі;
   • гіпо- і гіперглікемічній комах.
 38. Підготовка необхідних даних для написання статистичного звіту.
 39. Проведення протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях.
 40. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму під час взяття біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень.