Перелік питань до екзамену м/с

 1. Медсестринська справа: визначення, функції, значення.

 2. Стандарти медсестринського догляду.

 3. Моделі медсестринської справи.

 4. Поняття про медсестринський процес.

 5. Основні терміни, необхідні для визначення філософії медсестринської справи: “пацієнт, “медсестринська справа”, “навколишнє середовище і суспільство”, “здоров’я”.

 6. Моральні концепції, принципи і традиції медсестринської деонтології в клятві Флоренс Найтінгейл та Етичному кодексі Міжнародної Ради медичних сестер.

 7. Два типи спілкування: вербальний і невербальний. Їхня характеристика.

 8. Підтримка зв’язків з пацієнтами, нездатними до вербального спілкування.

 9. Самоконтроль медичної сестри при невербальному спілкуванні (вираз обличчя, міміка, жести).

 10. Ієрархія потреб людини по Маслоу, її значення для медсестринської справи. Характеристика життєво-важливих потреб.

 11. Проблеми пацієнта, пов’язані з порушенням задоволення фізіологічних потреб.

 12. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах.

 13. Санітарно-протиепідемічний режим: мета, завдання, засоби забезпечення.

 14. Проблеми внутрішньолікарняної інфекції.

 15. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції.

 16. Інфекційна безпека.

 17. Профілактика передачі вірусів парентеральних гепатитів і ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах.

 18. Види, методи і режими дезінфекції в лікувально-профілактичних закладах.

 19. Характеристика сучасних засобів дезінфекції (дезактин, стериліум, сульфохлорантин, хлорантоїн тощо).

 20. Приготування і використання дезінфекційних розчинів різної концентрації. Правила зберігання хлоровмісних розчинів.

 21. Правила техніки безпеки при роботі з хлоровмісними розчинами.

 22. Дезінфекція й утилізація одноразових медичних виробів.

 23. Передстерилізаційне очищення шприців, голок, гумових виробів.

 24. Мийні розчини, приготування, критерії використання.

 25. Контроль якості передстерилізаційного очищення: реактиви, постановка, критерії оцінювання.

 26. Види, методи і способи стерилізації в лікувально-профілактичних закладах.

 27. Стерилізація в сухожаровій шафі: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки медичних інструментів.

 28. Автоклавування: режим стерилізації, контроль за режимом, види упаковки медичних інструментів.

 29. Робота медсестринського персоналу в приймальному відділенні стаціонару.

 30. Медична документація приймального відділення стаціонару.

 31. Види санітарної обробки пацієнтів: повна і часткова.

 32. Транспортування пацієнта в лікувальне відділення (на лікарняному візку, кріслі-візку, на руках, пішки).

 33. Лікувально-охоронний режим, його елементи і значення для пацієнта.

 34. Види режимів рухової активності.

 35. Правильна біомеханіка при різних положеннях тіла.

 36. Переміщення пацієнта в ліжку і різні види його положення (на спині, на животі, у положенні Фаулера і Сімса).

 37. Запобігання травмам у пацієнта. Специфіка ризику травм у пацієнтів різного віку.

 38. Вимоги до постільної білизни. Зміна постільної і натільної білизни тяжкохворим.

 39. Правила збирання і транспортування брудної білизни.

 40. Пролежні. Методика визначення ступеня ризику розвитку пролежнів у пацієнта.

 41. Фактори ризику розвитку пролежнів.

 42. Медсестринські втручання при ризику розвитку пролежнів.

 43. Локалізація, стадії утворення пролежнів.

 44. Тактика медичної сестри при розвиткові пролежнів.

 45. Основні принципи лікувального харчування.

 46. Лікувальні столи, характеристика основних лікувальних столів.

 47. Види штучного харчування пацієнта: через зонд, через гастростому, парентерально, за допомогою живильної клізми.

 48. Термометрія: будова термометра, правила зберігання та користування термометром.

 49. Ступені підвищення температури.

 50. Стадії гарячки, особливості спостереження та догляду за пацієнтами в стані гарячки.

 51. Клінічні симптоми захворювання органів дихання.

 52. Спостереження і догляд за пацієнтом під час задишки, кашлю, кровохаркання.

 53. Оксигенотерапія: правила зберігання і подавання кисню. Техніка безпеки під час роботи з кисневими установками.

 54. Клінічні симптоми захворювань органів кровообігу.

 55. Спостереження і догляд за пацієнтом при болю в серці, запамороченні.

 56. Спостереження і догляд за пацієнтом при брадикардії, тахікардії, аритмії.

 57. Спостереження і догляд за пацієнтом при гіпотензії, гіпертензії.

 58. Клінічні симптоми при захворюваннях органів травного каналу.

 59. Спостереження та догляд за пацієнтом при блюванні, аспірації блювотних мас.

 60. Спостереження та догляд за пацієнтом при метеоризмі, закрепах.

 61. Клінічні симптоми при захворюваннях органів сечової системи.

 62. Спостереження і догляд за пацієнтом при нетриманні та затримці сечі.

 63. Стадії термінального стану, їх основні клінічні прояви.

 64. Принципи реанімації.

 65. Правила поводження з трупом.

 66. Поняття про паліативну та хоспісну допомогу.

 67. Стадії горя. Оцінювання реакції пацієнта на втрату та його здатність адаптуватися до неї.

 68. Етико-деонтологічні особливості спілкування з інкурабельним пацієнтом, його сім’єю та близькими.

 69. Найпростіша фізіотерапія. Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

 70. Показання та протипоказання до застосування тепла та холоду. Можливі ускладнення та їх профілактика.

 71. Водолікування: види, механізм дії, показання, протипоказання, догляд за пацієнтами.

 72. Гірудотерапія: механізм дії, показання, протипоказання, ускладнення та їх профілактика.

 73. Солюкс-лампа та кварцування: механізм дії, показання, протипоказання, ускладнення та їх профілактика.

 74. Вимоги до зберігання лікарських засобів.

 75. Шляхи і способи введення лікарських засобів в організм, їх характеристика.

 76. Виписування й отримування ліків в умовах лікувально-профілактичних закладів.

 77. Правила зберігання, розміщення і обліку лікарських засобів у відділенні.

 78. Зберігання й облік препаратів списку А і Б.

 79. Правила роздачі лікарських засобів. Право пацієнта на інформацію про лікарські засоби.

 80. Ускладнення, що виникають при парентеральному способі введення лікарських засобів. Тактика медичної сестри.

 81. Чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, Головних управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій.

 82. Лабораторне дослідження харкотиння: бактеріологічне, загальне.

 83. Лабораторне дослідження калу, сечі.

 84. Характеристика основних методів інструментального обстеження пацієнтів, роль медичної сестри.

 85. Підготовка пацієнтів до рентгенологічного обстеження шлунка, жовчного міхура, кишок, нирок, сечового міхура.

 86. Підготовка пацієнта до ендоскопічного обстеження: бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, цистоскопії.

 87. Підготовка пацієнта до ультразвукового обстеження.

 88. Підготовка пацієнта до проведення пункцій (абдомінальної, плевральної, люмбальної), догляд за пацієнтами після пункції.

 89. Підготовка пацієнта, взяття і направлення матеріалу на лабораторне дослідження, роль медичної сестри в підготовці та проведенні шлункового зондування.

 90. Беззондові методи дослідження шлункової секреції.

 91. Підготовка пацієнта, взяття і направлення матеріалу на лабораторне дослідження, роль медичної сестри в підготовці та проведенні дуоденального зондування.

 92. Визначення понять “здоров’я”, “суспільне здоров’я”.

 93. Показники суспільного здоров’я: народжуваність, смертність, середня тривалість життя, захворюваність.

 94. Чинники ризику виникнення захворювань.

 95. Диспансеризація — активна форма медичного нагляду за станом здоров’я населення. Роль медичної сестри.

 96. Основні принципи тренування: поступовість, систематичність, різноманітність, індивідуальний підхід до пацієнтів.

 97. Фізичні вправи як лікувальний чинник. Визначення ступеня фізичного навантаження за частотою пульсу і дихання.

 98. Особливості рухової активності різних груп населення з урахуванням віку, характеру праці, стану здоров’я.

 99. Визначення поняття, вплив раціонального харчування на здоров’я.

 100. Основні вимоги до раціонального харчування.

 101. Організація харчування залежно від інтенсивності (енерговитрат) праці.

 102. Формула розрахунку маси тіла. Характеристика розвантажувальних дієт.

 103. Характеристика основних засобів загартовування.

 104. Рекомендації щодо загартовування здорової людини.

 105. Саморегуляція поведінки як одна з важливих функцій психіки людини.

 106. Принципи ставлення до життя, які сприятливо впливають на мотиваційну саморегуляцію. Реалізація програми самовиховання.

 107. Психологічний захист.

 108. Аутотренінг як система концентрованого саморозслаблення і самонавіювання.

 109. Соціально-психологічні проблеми сім’ї, проблеми розлучення. Роль сім’ї у формуванні здоров’я дітей.

 110. Визначення понять “геронтологія”, “герогігієна”, “геріатрія”.

 111. Проблеми людей похилого віку.

 112. Основні умови активного довголіття.