Основи медсестринства. Теми СПРС

з/п

Тема

Кількість годин

1

Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі

6

2

Медсестринські теорії (моделі)

2

3

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу

11

4

Інфекційна безпека. Інфекційний контроль

5

5

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів

12

6

Безпечне лікарняне середовище

13

7

Особиста гігієна пацієнта

8

8

Харчування та годування хворих пацієнтів

7

9

Спостерігання за пацієнтами. Оцінювання функціонального стану пацієнта

19

10

Втрати, смерть та горе

2

11

Найпростіші методи фізіотерапії. Гірудотерапія

7

12

Застосування лікарських засобів

21

13

Участь медичної сестри в лабораторних та інструментальних методах дослідження

13

14

Зондові маніпуляції

7

15

Здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань

3

16

Формування здорового способу життя, профілактика захворювань

3

17

Рух і здоров’я

3

18

Раціональне харчування

3

19

Загартовування організму. Психічна саморегуляція

3

20

Сім’я та здоров’я. Активне довголіття

2

 

Усього

150