Сімейна медицина. Перелік питань до диференційованого заліку. Лікувальна справа

 1. Основні принципи функціонування сімейної медицини. Концепція сімейної медицини.
 2. Основні напрями діяльності сімейних медиків. Чинні нормативні документи.
 3. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини.
 4. Денний стаціонар. Домашній стаціонар. Патронажні візити, участь у них фельдшера.
 5. Комунікація між фельдшером, пацієнтом, членами його родини.
 6. Медична етика та деонтологія в роботі фельдшера. Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами літнього віку.
 7. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта. Моральна та правова відповідальність фельдшера.
 8. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.
 9. Функціональні обов’язки фельдшера на амбулаторному прийомі і вдома. Медична документації фельдшера.
 10. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. Участь фельдшера в її проведенні.
 11. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами літнього віку, вагітними.
 12. Раціональне харчування дорослої людини. Лікувальні дієти.
 13. Профілактика рахіту, гіпотрофії на дільниці сімейної медицини.
 14. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь фельдшера в її проведенні.
 15. Протиепідемічна робота на дільниці, участь фельдшера в її проведенні.
 16. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини.
 17. Функціональні обов’язки фельдшера в осередку особливо небезпечних інфекцій.
 18. Обструктивний бронхіт.
 19. Позагоспітальна пневмонія.
 20. Туберкульоз легень. Класифікація.
 21. Серцева астма. Набряк легень. Надання допомоги.
 22. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. Захворювання, які супроводжуються задишкою.
 23. Бронхіальна астма.
 24. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які супроводжуються болем у грудній клітці.
 25. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Скарги пацієнта. Невідкладна терапія, участь фельдшера в її проведенні. Лікувальна дієта. Реабілітаційні заходи.
 26. Значення загальної диспансеризації в ранньому виявленні ІХС. Участь фельдшера в проведенні заходів первинної та вторинної профілактики.
 27. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, зв’язок із вживанням їжі. Нозології, які супроводжуються болем у животі.
 28. Гострий живіт. Класифікація нозологій.
 29. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
 30. Профілактика хронічного холециститу, хронічного панкреатиту.
 31. Тактика фельдшера у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в домашніх умовах.
 32. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на догоспітальному етапі.
 33. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найчастіші причини, невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі.
 34. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які супроводжуються болем у суглобах і спині.
 35. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика.
 36. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти.
 37. Деформівний остеоартроз. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь фельдшера в їх проведенні.
 38. Долікарський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у суглобах та спині.
 39. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми.
 40. Гіпертонічна хвороба. Чинники ризику. Класифікація. Вікові аспекти. Артеріальна   гіпертензія у підлітків, вагітних та геріатричних пацієнтів.
 41. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії.
 42. Ускладнення артеріальної гіпертензії (кризи, інфаркт міокарда, інсульт, недостатність кровообігу), участь фельдшера в їх профілактиці. Невідкладна допомога.
 43. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь фельдшера в її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність спостереження за пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах. Немедикаментозна терапія артеріальної гіпертензії.
 44. Роль фельдшера в профілактиці артеріальної гіпертензії.
 45. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику.
 46. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією.
 47. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь фельдшера в їх проведенні.
 48. Гострі та хронічні ускладення цукрового діабету.
 49. Невідкладна медична допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комі.
 50. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь фельдшера в диспансерному спостереженні за пацієнтом.
 51. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, участь фельдшера в її проведенні.
 52. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпер- та гіпотиреозом.
 53. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за висотою температури, тривалістю, характером температурної кривої.
 54. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти проблем пацієнта при лихоманці.
 55. Лихоманка в новонародженого, немовляти.
 56. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь фельдшера у профілактиці.
 57. Методи лабораторних та інструментальних досліджень пацієнта з лихоманкою, участь фельдшера в їх проведенні.
 58. Тактика фельдшера у вирішенні проблем пацієнта з лихоманкою.
 59. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному синдромі, фебрильних судомах.
 60. Біль у горлі. Найчастіші причини.
 61. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика.
 62. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, участь фельдшера у його проведенні.
 63. Схема повідомлення та протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості роботи з контактними. Правила виписування в колектив.
 64. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх умовах.
 65. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної медицини. Чинні накази МОЗ України.
 66. Висипка. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення.
 67. Роль профілактичних щеплень у профілактиці кору, краснухи на дільниці сімейної медицини. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія.
 68. Кишкові інфекції. Дизентерія. Сальмонельоз.
 69. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. Особливості обстеження контактних.
 70. Функціональні обов’язки фельдшера в осередку особливо небезпечної інфекції. Чинні накази МОЗ України.
 71. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження за реконвалесцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Спостереження за контактними.
 72. Роль фельдшера в ранній діагностиці та профілактиці вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини.
 73. Санітарно-освітня робота, участь фельдшера в її проведенні на дільниці сімейної медицини.
 74. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї.
 75. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.