Військово-медична підготовка. Перелік питань до диференційованого заліку. Лікувальна справа

 1. Основні завдання медичної служби ЗСУ на воєнний час.
 2. Класифікація санітарних втрат за етіопатогенетичною ознакою.
 3. Величина та структура санітарних втрат у зоні проведення АТО.
 4. Етап медичної евакуації, принципова схема розгортання.
 5. Види медичної допомоги.
 6. Обсяг медичної допомоги.
 7. Заходи першої медичної допомогию
 8. Заходи долікарської(фельдшерської) допомоги.
 9. Організація медичного сортування поранених і хворих.
 10. Види медичного сортування.
 11. Мета медичної евакуації.
 12. Порядок проведення медичної евакуації.
 13. Оснащення санітарного інструктора роти.
 14. Медичне оснащення, що використовується для винесення поранених із поля бою.
 15. Способи наближення до поранених і виносу їх в укриття.
 16. Порядок перенесення поранених на ношах.
 17. Завдання медичного пункту батальйону.
 18. Особовий склад медичного пункту батальйону.
 19. Оснащення медичного пункту батальйону.
 20. Обов’язки фельдшера батальйону – начальника медичного пункту батальйону.
 21. Медичне забезпечення механізованої роти в оборонному та наступальному бою.
 22. Медичне забезпечення механізованого батальйону в оборонному та наступальному бою.
 23. Особливості медичного забезпечення бойових підрозділів у зоні проведення АТО.
 24. Сучасна вогнепальна рана, медична допомога та етапне лікування.
 25. Мінно-вибухова травма, медична допомога.
 26. Види кровотеч, наданняпрешої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги.
 27. Використання табельних засобів зупинки кровотеч при пораненнях у зоні проведення АТО.
 28. Види пневмотораксів, медична допомога.
 29. Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при травматичному шоці.
 30. Медична допомога при синдромі тривалого роздавлювання.
 31. Діагностика глибини опіку.
 32. Способи визначення площі опікової поверхні.
 33. Опікова хвороба, періоди.
 34. Перша медична та долікарська допомога при опіках.
 35. Профілактика та лікування відморожень та замерзань на етапах медичної евакуації.
 36. Організація надання хірургічної допомоги при пораненнях в зоні проведення АТО.
 37. Патогенез гострої променевої хвороби.
 38. Перша медична та долікарська(фельдшерська)допомога в період загальної первинної реакції на опромінення.
 39. Класифікація бойових отруйних речовин.
 40. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії, етапне лікування.
 41. Отруйні речовини шкірно-наривної дії, етапне лікування.
 42. Отруйні речовини загальнотоксичної дії, етапне лікування.
 43. Отруйні речовини задушливої дії, етапне лікування.
 44. Отруйні речовини психотоміметичної дії, етапне лікування.
 45. Особливості організації санітарно-гігієнічних заходів у військах.
 46. Особливості розміщення військослужбовців у зоні проведення АТО.
 47. Санітарний нагляд за харчуванням особового складу військ.
 48. Харчування військовослужбовців у зоні проведення АТО.
 49. Організація водопостачання особового складу військ.
 50. Санітарний нагляд за водопостачанням.
 51. Забезпечення питною водою в зоні проведення АТО.
 52. Військова епідеміологія, її основні завдання.
 53. Обов’язки фельдшера щодо проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у підрозділах військової частини.
 54. Санітарно-епідеміологічна розвідка, порядок проведення.
 55. Організація і проведення санітарно-епідеміологічної розвідки начальником МПБ.
 56. Обсервація і карантин, порядок проведення.
 57. Класифікація медичного майна за функціональним призначенням.
 58. Поняття комплекту медичного майна.
 59. Характеристика комплектів медичного майна МПБ.
 60. Склад медичного пункту механізованого батальйону.
 61. Транспорт медичного пункту механізованого батальйону.
 62. Заклади, сили Державної служби медицини катастроф (ДСМК).
 63. Система лікувально –евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.
 64. Організація екстреної медичної допомоги.
 65. Транспортні катастрофи, види, характеристика санітарних втрат.
 66. Основні заходи радіаційного захисту населення.
 67. Хімічно-небезпечні об’єкти, основи захисту населення при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.
 68. Стихійні лиха, класифікація, характеристика санітарних втрат.
 69. Санітарно-гігієнічні заходи в осередках катастроф.
 70. Протиепідемічні заходи в осередку катастроф.