Військово-медична підготовка. Перелік питань до диференційованого заліку. Сестринська справа

 1. Способи розшуку поранених.
 2. Способи наближення до поранених на полі бою.
 3. Способи відтягування поранених і винесення їх з поля бою в укриття.
 4. Способи перенесення та перевезення потерпілих.
 5. Способи тимчасового спинення зовнішньої кровотечі на полі бою.
 6. Способи накладання асептичної пов’язки при пораненнях кінцівок,живота, грудної клітки.
 7. Способи накладання оклюзійної пов’язки при відкритому пневмотораксі.
 8. Тимчасова іммобілізація кінцівок з використанням пов’язок і підручних засобів.
 9. Способи штучної вентиляції легенів.
 10. Інгаляція кисню за допомогою інгаляторів КІ-4.
 11. Штучна вентиляція легенів за допомогою апарата ДП-10.
 12. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Дітеріхса.
 13. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Крамера.
 14. Транспортна іммобілізація за допомогою фанерної шини.
 15. Транспортна іммобілізація за допомогою пращі підборідної з пов’язкою головною.
 16. Клінічні ознаки шоку.
 17. Зміст заходів першої медичної допомоги при травматичному шоку на полі бою.
 18. Основні симптоми синдрому тривалого роздавлювання (стиснення) тканин (СТРТ).
 19. Зміст заходів першої медичної допомоги при синдромі тривалого роздавлювання (стиснення) тканин.
 20. Характеристика термічних опіків за глибиною ураження.
 21. Польові методи визначення площі термічних опіків.
 22. Особливості термічних опіків від запалювальних сумішей.
 23. Перша медична допомога при термічних опіках.
 24. Механізм розвитку променевих уражень.
 25. Види радіаційних уражень.
 26. Клінічна характеристика гострої променевої хвороби.
 27. Перша медична допомога при первинній променевій реакції.
 28. Класифікація бойових отруйних речовин (ОР).
 29. Клінічна картина ураження ФОР, перша медична допомога.
 30. Клінічна картина ураження ОР шкірно-наривної дії, перша медична допомога.
 31. Клінічна картина ураження ОР загальноотруйної дії, перша медична допомога.
 32. Клінічна картина ураження ОР задушливої дії, перша медична допомога.
 33. Організація і завдання Державної служби медицини катастроф (ДСМК).
 34. Заклади і формування ДСМК.
 35. Принципи лікувально-евакуаційного забезпеченні в системі ДСМК.
 36. Медичне сортування потерпілих, види, мета.
 37. Медична евакуація потерпілих.
 38. Основні уражуючі чинники катастроф.
 39. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика.
 40. Катастрофи на морському та річковому транспорті, причини, прогнозування санітарних втрат, можливі види уражень.
 41. Катастрофи на залізничному транспорті, причини, прогнозування санітарних втрат, можливі види уражень.
 42. Дорожньо-транспортні аварії, причини, можливі види уражень.
 43. Види медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
 44. Зміст і обсяг першої медичної допомоги.
 45. Експертна медична допомога.
 46. Характеристика радіаційних аварій.
 47. Одиниці вимірювання йонізуючого випромінювання.
 48. Біологічна дія йонізуючого випромінювання на організм людини.
 49. Колективні засоби захисту населення від дії чинників радіаційного, хімічного та бактеріологічного ураження.
 50. Засоби індивідуального захисту органів дихання.
 51. Види протигазів, правила надягання.
 52. Засоби індивідуального захисту шкіри.
 53. Класифікація сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), симптоми отруєння.
 54. Санітарно-хімічна розвідка.
 55. Прилади хімічної розвідки, правила користування.
 56. СДОР, найчастіші отруєння, симптоми отруєнь, перша медична допомога при отруєннях хлором, аміаком, чадним газом..
 57. Медичні засоби захисту при радіаційному, хімічному та бактеріологічному ураженні.
 58. Причини виникнення і класифікація стихійних лих, медико-тактична характеристика.
 59. Правила поведінки населення під час стихійних лих, терористичних актів, під час перестрілки.
 60. Перша медична допомога при обмороженнях.
 61. Надання медичної допомоги при втопленні.
 62. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.
 63. Особливо небезпечні інфекції (ОНІ), особливості епідемічного процесу.
 64. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи при ОНІ.
 65. Санітарно-епідемічна розвідка, мета, оцінка результатів.
 66. Організація харчування, водопостачання і комунального обслуговування при епідемічних небезпеках.
 67. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в епідемічних осередках.
 68. Дезінфекція, види, засоби.
 69. Режимно-обмежувальні заходи в епідемічних осередках (карантин, обсервація).