ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Методика проведення опитування пацієнта, правила, діагностичне значення.
 2. Методика проведення огляду та фізикального обстеження пацієнта, правила, діагностичне значення.
 3. Інструментальні та лабораторні методи обстеження пацієнта, діагностичне значення.
 4. Гострий та хронічний бронхіт, визначення, етіологія, патогенез, клінічні симптоми , перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 5. Пневмонії, сучасна класифікація, визначення, етіологія, патогенез, клінічні симптоми, перебіг, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 6. Бронхіальна астма, етіологія, патогенез, клінічна картина нападу бронхіальної астми, лікування, догляд за пацієнтами.
 7. Діагностика та профілактика бронхіальної астми.
 8. Абсцедуюча пневмонія, патогенез, етіологія, діагностика, клініка, лікування, ускладнення.
 9. Туберкульоз легень, етіологія, патогенез, класифікація, методи діагностики.
 10. Туберкульоз легень, ранні клінічні ознаки, методи лікування, профілактика.
 11. Сухий плеврит етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування, профілактика.
 12. Ексудативний плеврит, етіологія, симптоми, догляд за пацієнтами, лікування, профілактика.
 13. Бронхоектатична хвороба, етіологія, патогенез, симптоми, діагностика, ускладнення, лікування, догляд за хворими, профілактика.
 14. Рак легень, чинники розвитку, класифікація, клінічна картина, особливості догляду, діагностика та лікування.
 15. Ревматизм, етіологія, патогенез, клінічна класифікація, позасерцеві форми та їх основні ознаки.
 16. Ревмокардит, роль вогнищевої інфекції, клінічні симптоми, діагностика, прогноз.
 17. Комплексне лікування хворих на ревматизм, профілактика захворювання, роль диспансерного спостереження.
 18. Набуті вади серця, визначення, види, етіологія. Уявлення про компенсацію і декомпенсацію. Вади серця та вагітність. Принципи лікування вад серця.
 19. Мітральні вади серця (недостатність і стеноз), гемодинаміка. Основні симптоми, діагностика.
 20. Аортальні вади (недостатність і стеноз) гемодинаміка. Основні симптоми, діагностика.
 21. Гіпертонічна хвороба, етіологія, патогенез, класифікація, симптоми, діагностика та принципи лікування.
 22. Ускладнення гіпертонічної хвороби. Гіпертонічний криз, його види, симптоми, невідкладна допомога.
 23. Атеросклероз, етіологія, чинники ризику. Клінічні симптоми залежно від локалізації, принципи лікування, профілактика.
 24. Уявлення про ішемічну хворобу серця, чинники ризику.
 25. Стенокардія, визначення, класифікація. Напад стенокардії, симптоми, надання невідкладної допомоги.
 26. Принципи лікування пацієнтів на стенокардію, диспансерне обстеження, профілактика прогноз.
 27. Інфаркт міокарда, визначення, етіологія, патогенез, класифікація, клінічні симптоми.
 28. Інфаркт міокарда, діагностика, невідкладна допомога, транспортування, принципи лікування. Заходи безпеки під час експлуатації медичної апаратури (електрокардіографа). Пожежна безпека.
 29. Гостра лівошлуночкова недостатність, причини, симптоми, принципи невідкладної допомоги.
 30. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок) причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога.
 31. Хронічна серцева недостатність, етіологія, класифікація, клінічні симптоми залежно від стадії. Методи лікування, догляд за пацієнтами, прогноз.
 32. Гострий гастрит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми, лікування, догляд за хворими.
 33. Хронічний гастрит. Етіологія, класифікація, клінічні симптоми. Діагностика, лікування, диспансеризація.
 34. Виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, диспансеризація.
 35. Виразкова хвороба. Ускладнення: ознаки шлункової кровотечі, перфорації шлунка. Принципи надання невідкладної допомоги. Особливості догляду.
 36. Рак шлунка. Передракові захворювання. Клінічні ознаки. Методи діагностики та лікування. Особливості догляду за пацієнтами.
 37. Хронічний гепатит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація. Основні клінічні ознаки, перебіг, методи діагностики. Лікування, догляд за пацієнтами.
 38. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки. Методи діагностики, перебіг. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 39. Цироз печінки. Ускладнення. Клінічні ознаки печінкової коми. Лікування, догляд за пацієнтами.
 40. Хронічний холецистит, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика, методи діагностики. Перебіг, ускладнення, лікування, догляд за пацієнтами.
 41. Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез, клінічні симптоми печінкової коліки. Діагностика, невідкладна допомога.
 42. Хронічний панкреатит. Етіологія, патогенез, клінічні симптоми. Лабораторна діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 43. Гострий гломерулонефрит. Етіологія, патогенез, клінічна класифікація, лікування. Догляд за пацієнтами, прогноз, диспансеризація.
 44. Гострий пієлонефрит. Етіологія, патогенез, основні клінічні симптоми. Перебіг, діагностика, лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 45. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки, діагностика. Прогноз лікування. Догляд за пацієнтами, профілактика.
 46. Нирковокам’яна хвороба. Етіологія, патогенез. Основні клінічні ознаки ниркової коліки. Діагностика, зняття нападу ниркової коліки.
 47. Ендемічний зоб. Етіологія, поширеність. Клінічні ознаки. Лікування, профілактика.
 48. Дифузний токсичний зоб. Етіологія, клінічні симптоми. Методи діагностики, лікування, догляд за пацієнтами.
 49. Гіпотиреоз. Етіологія, клінічні симптоми. Лікування, догляд за пацієнтами, профілактика.
 50. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, поширеність. Клінічна класифікація. Основні клінічні ознаки захворювання.
 51. Цукровий діабет. Лабораторна діагностика. Комплексне лікування пацієнтів. Профілактика захворювання та його ускладнення.
 52. Основні причини розвитку гіпо- й гіперглікемічної коми. Клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.
 53. Залізодефіцитна анемія. Етіологія, види. Клінічні ознаки. Невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.
 54. В12 дефіцитна анемія. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки. Діагностика, лікування, догляд за пацієнтами.
 55. Геморагічний діатез. Визначення, класифікація. Етіологія геморагічного васкуліту й тромбоцитопенії. Клінічні ознаки, перебіг, лікування.
 56. Гострий лейкоз. Причини розвитку хвороби. Клінічні ознаки. Перебіг, прогноз, ускладнення. Лікування, догляд за пацієнтами.
 57. Хронічний лейкоз (мієлолейкоз і лімфолейкоз). Особливості клінічного перебігу захворювання. Діагностика, прогноз. Лікування, догляд за пацієнтами.
 58. Ревматоїдний артрит. Етіологія, клінічний перебіг, діагностика. Лікування, догляд за пацієнтами.
 59. Гострі алергійні захворювання. Причини. Клінічні ознаки кропив’янки і набряку Квінке. Невідкладна допомога.
 60. Анафілактичний шок. Причини, клінічні ознаки, невідкладна допомога, догляд за пацієнтами.
 61. Основні види невідкладної допомоги в разі гострих інтоксикаціях.