АКУШЕРСТВО. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

1. Будова таза. Розміри таза та їх вимірювання.

2. Діагностика вагітності в ранні терміни.

3. Діагностика вагітності в пізні терміни.

4. Провісники пологів. Пологи: поняття, періоди. Пологові сили.

5. Перебіг і ведення І періоду пологів.

6. Перебіг і ведення ІІ періоду пологів.

7. Перебіг і ведення ІІІ періоду пологів.

8. Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду.

9. Догляд за породіллею.

10. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

11. Гестози першої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

12. Гестози другої половини вагітності: клініка, принципи лікування.

13. Тяжкі форми пізнього гестозу: клінічна картина, перша допомога.

14. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, клінічні стадії, тактика.

15. Передчасні пологи: особливості ведення.

16. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

17. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

18. Вузький таз: поняття, класифікація, діагностика, особливості ведення пологів.

19. Клінічне оцінювання таза під час пологів.

20. Тазове передлежання плода: класифікація, ускладнення під час пологів, особливості ведення вагітності та пологів.

21. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика фельдшера в разі задавненого поперечного положення.

22. Багатоплідна вагітність: діагностика, ускладнення, ведення пологів.

23. Патологія послідового періоду. Ведення послідового періоду.

24. Кровотеча в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

25. Септичні післяпологові захворювання: класифікація, причини, діагностика, клінічні прояви, профілактика.

26. Акушерські травми: причини, клінічна картина, діагностика, лікування розривів пологових шляхів.

27. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву, який стався. Тактика фельдшера.