АКУШЕРСТВО. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

1. Гестози вагітних: поняття, класифікація.

2. Гестози першої половини вагітності: клінічна картина, принципи лікування.

3. Гестози другої половини вагітності: класифікація, діагностичні критерії.

4. Прееклампсія легкого та середнього ступеня тяжкості: тактика, принципи лікування.

5. Тяжкі форми пізнього гестозу вагітних: тактика, перша допомога.

6. Профілактика гестозів вагітних.

7. Ведення вагітності та пологів при серцево-судинній патології.

8. Хвороби нирок і вагітність.

9. Ізосерологічна несумісність крові матері та плода за резус-фактором та системою АВ0; особливості ведення вагітності та пологів.

10. Інфекційні захворювання і вагітність (TORCH) — особливості ведення вагітності і пологів.

11. Невиношування вагітності: причини мимовільного аборту, стадії розвитку, профілактика. Тактика.

12. Передчасні пологи, особливості ведення.

13. Переношування вагітності: діагностика, тактика фельдшера, особливості ведення пологів. Ознаки переношування у плода.

14. Передлежання плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

15. Передчасне відшарування плаценти: клінічна картина, діагностика, тактика фельдшера.

16. Аномалії пологової діяльності: класифікація, діагностика, принципи лікування.

17. Вузький таз: поняття, класифікація, особливості ведення пологів.

18. Пологи при розгинальних вставленнях голівки плода.

19. Тазове передлежання плода: класифікація, діагностика, особливості ведення вагітності та пологів, ускладнення у пологах.

20. Поперечне положення плода: діагностика, ускладнення вагітності та пологів, тактика в разі задавненого поперечного положення плода.

21. Багатоплідна вагітність: види, діагностика, ускладнення, тактика ведення пологів.

22. Патологія послідового періоду, ведення послідового періоду.

23. Кровотечі в ранній післяпологовий період: причини, перша допомога.

24. Розриви шийки матки, піхви та промежини: причини, діагностика, тактика.

25. Розрив матки: класифікація, причини, клінічна картина загрози розриву матки та розриву матки, що стався. Тактика фельдшера.

26. Післяпологові септичні захворювання: класифікація, причини, клінічна картина, принципи лікування.

27. Акушерські операції: класифікація, показання та умови для виконання розроджувальних операцій.