АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ.

 1. Визначення видів термінального стану, їх характеристика.
 2. Основні прийоми інтенсивної терапії та реанімації.
 3. Показання до реанімації.
 4. Протипоказання до реанімації.
 5. Критерії ефективності реанімаційних заходів.
 6. Помилки та неефективність реанімаційних заходів, запобігання їм.
 7. Еклампсія — клінічна картина, допомога.
 8. Техніка непрямого масажу серця та ШВЛ одним і двома реаніматорами.
 9. Дефібриляція серця.
 10. Гіпертонічний криз — клінічна картина, невідкладна допомога.
 11. Епілептичний статус — клінічна картина, невідкладна допомога.
 12. Види термінальних ЕКГ.
 13. Клініка гострого інфаркту міокарда.
 14. Атипові форми інфаркту міокарда.
 15. Ускладнення при інфаркті міокарда.
 16. Лікування при аритмії, тахікардії та брадикардії.
 17. Гостра дихальна недостатність (ГДН) і її причини.
 18. Поняття про пневмоторакс, його види, реанімаційна допомога.
 19. Допомога при потраплянні сторонніх тіл у дихальні шляхи.
 20. Допомога при ларинго- і бронхоспазмі, несправжньому та дифтерійному крупі.
 21. Реанімаційна допомога при бронхіальній астмі.
 22. Реанімаційна допомога при набряку легень.
 23. Клінічна картина і допомога при тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).
 24. Механізм дії перелитої крові.
 25. Аналіз крові, клінічна норма і патологія.
 26. Препарати крові.
 27. Кровозамінники.
 28. Реакції й ускладнення після переливання крові.
 29. Гемотрансфузійний шок.
 30. Цитратна інтоксикація.
 31. Тромбогеморагічний синдром.
 32. Шок, визначення, види. Гіповолемічний шок, клінічна картина, невідкладна допомога.
 33. Травматичний шок — клінічна картина, невідкладна допомога.
 34. Анафілактичний шок — клінічна картина, невідкладна допомога.
 35. Токсикоінфекційний шок — клінічна картина, діагностика, допомога.
 36. Кардіогенний шок — клінічна картина, діагностика, допомога.
 37. Опіковий шок — клінічна картина, діагностика, допомога.
 38. Холодовий шок — клінічна картина, діагностика, допомога.
 39. Геморагічний шок — клінічна картина, діагностика, допомога.
 40. Види інгаляційного наркозу, ускладнення, профілактика.
 41. Комбінований наркоз. Міорелаксанти.
 42. Визначення коми, ступені коматозних станів. Види коми.
 43. Діабетична кома (гіперглікемічна, кетоацидотична) — клінічна картина, діагностика, допомога.
 44. Гіпоглікемічна кома — клінічна картина, невідкладна допомога.
 45. Уремічна кома — клінічна картина, діагностика, допомога.
 46. Печінкова кома — клінічна картина, невідкладна допомога.
 47. Поняття про екзогенне отруєння
 48. Основні синдроми при екзогенному отруєнні.
 49. Загальні принципи лікування при отруєнні.
 50. Отруєння барбітуратами, хлорованими вуглеводнями, нейролептоанальгетиками — клінічна картина, невідкладна допомога.
 51. Отруєння наркотиками, психотропними препаратами — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 52. Отруєння фосфорорганічними сполуками (ФОС) — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 53. Отруєння грибами — клінічна картина, невідкладна допомога.
 54. Отруєння алкоголем та його сурогатами — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 55. Отруєння чадним газом — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 56. Гіпертермічний синдром — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 57. Утоплення (в морській і прісній воді), види, реанімаційна допомога.
 58. Електротравма, реанімаційна допомога.
 59. Странгуляційна асфіксія, види, реанімаційна допомога
 60. Асфіксія новонароджених, невідкладна допомога. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації у новонароджених.