АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ.

 1. Визначення видів термінального стану, їх характеристика.
 2. Основні прийоми інтенсивної терапії та реанімації.
 3. Показання до реанімації.
 4. Протипоказання до реанімації.
 5. Критерії ефективності реанімаційних заходів.
 6. Помилки та неефективність реанімаційних заходів, запобігання їм.
 7. Еклампсія — клінічна картина, допомога.
 8. Техніка непрямого масажу серця та ШВЛ одним і двома реаніматорами.
 9. Гіпертонічний криз — клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 10. Клініка гострого інфаркту міокарда.
 11. Атипові форми інфаркту міокарда.
 12. Ускладнення при інфаркті міокарда.
 13. Лікування при аритмії, тахікардії та брадикардії.
 14. Гостра дихальна недостатність (ГДН) і її причини.
 15. Пневмоторакс, його види, реанімаційна допомога.
 16. Допомога при ларинго- і бронхоспазмі, несправжньому та дифтерійному крупі.
 17. Реанімаційна допомога при бронхіальній астмі.
 18. Реанімаційна допомога при набряку легень.
 19. Механізм дії перелитої крові.
 20. Аналіз крові, клінічна норма і патологія.
 21. Препарати крові.
 22. Кровозамінники.
 23. Реакції та ускладнення після переливання крові.
 24. Гемотрансфузійний шок.
 25. Цитратна інтоксикація.
 26. Тромбогеморагічний синдром.
 27. Шок, визначення, види. Гіповолемічний шок, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 28. Травматичний шок, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 29. Анафілактичний шок, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 30. Токсикоінфекційний шок, клінічна картина, діагностика.
 31. Кардіогенний шок, клінічна картина, діагностика, допомога.
 32. Опіковий шок, клінічна картина, діагностика, допомога.
 33. Холодовий шок, клінічна картина, діагностика, допомога.
 34. Геморагічний шок, клінічна картина, діагностика, допомога.
 35. Визначення коми, ступені коматозних станів. Види коми.
 36. Діабетична кома (гіперглікімічна, кетоацидотична), клінічна картина, діагностика, допомога.
 37. Гіпоглікемічна кома, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 38. Уремічна кома, клінічна картина, діагностика, допомога.
 39. Печінкова кома, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 40. Гіпертермічний синдром, клінічна картина, невідкладна медична допомога.
 41. Електротравма, реанімаційна допомога.
 42. Асфіксія новонароджених, невідкладна медична допомога. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації у новонароджених.