АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ.

 1. Історія розвитку анестезіології. Реаніматологія як наука.
 2. Структура відділення реанімації та інтенсивної терапії.
 3. Документація анестезіолого-реаніматологічного відділення.
 4. Функціональні обов’язки медсестри-анестезиста.
 5. Обладнання для інгаляційного наркозу. Дихальні контури.
 6. Премедикація.
 7. Медикаменти для інгаляційного наркозу.
 8. Стадії та рівні ефірного наркозу.
 9. Міорелаксанти.
 10. Ускладнення інгаляційного наркозу. Профілактика та лікування.
 11. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою.
 12. Медикаменти для неінгаляційного наркозу.
 13. Змішаний та комбінований наркоз.
 14. Нейролептаналгезія. Атаралгезія.
 15. Медсестринський процес (пацієнти після наркозу).
 16. Види місцевої анестезії.
 17. Спинномозкова анестезія.
 18. Епідуральна анестезія.
 19. Анестетики місцевої дії.
 20. Новокаїнові блокади.
 21. Визначення добової потреби у воді та електролітах.
 22. Інфузійні розчини, що застосовуються для корекції водно-електролітного балансу.
 23. Корекція кислотно-основного стану.
 24. Плазмозамінники.
 25. Участь медсестри у парентеральному харчуванні пацієнтів.
 26. Термінальні стани.
 27. Клінічна смерть. Біологічна смерть.
 28. Серцево-легенева реанімація. I етап.
 29. Серцево-легенева реанімація. II етап.
 30. Показання до дефібриляції. Техніка проведення.
 31. Серцево-легенева реанімація. III етап.
 32. Постреанімаційна хвороба. Профілактика та лікування.
 33. Ускладнення серцево-легеневої реанімації.
 34. Гостра судинна недостатність. Невідкладна допомога у випадку непритомності та колапсу.
 35. Визначення шоку. Причини виникнення, класифікація, клінічні форми.
 36. Геморагічний шок. Ступені тяжкості, клінічні ознаки, невідкладна допомога. Шоковий індекс Альдговера.
 37. Травматичний шок. Визначення крововтрати. Невідкладна допомога.
 38. Опіковий шок. Індекс Франка.
 39. Анафілактичний шок. Причини виникнення. Варіанти перебігу.
 40. Токсико-інфекційний шок. Клінічні ознаки та невідкладна допомога.
 41. Види плазмозамінних розчинів.
 42. Техніка проведення гемотрансфузій.
 43. Гемотрансфузійний шок.
 44. Цитратний шок.
 45. Медсестринський процес (пацієнти з гострою судинною недостатністю).
 46. Типи серцевої недостатності. Гостра лівошлуночкова недостатність.
 47. Серцева астма. Альвеолярний набряк легень. Клінічні ознаки та невідкладна допомога.
 48. Кардіогенний шок.
 49. Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі.
 50. Клінічні ознаки гострої правошлуночкової недостатності.
 51. Тромбоемболія легеневої артерії.
 52. Медсестринський процес (пацієнти з гострою серцевою недостатністю).
 53. Гостра дихальна недостатність. Класифікація за ступенями тяжкості.
 54. Загальні принципи лікування гострої дихальної недостатності.
 55. Невідкладна допомога при механічній асфіксії.
 56. Портативні дихальні апарати.
 57. Види утоплення. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
 58. Странгуляційна асфіксія. Правові моменти.
 59. Астматичний статус. Діагностика, клінічні ознаки, невідкладна допомога.
 60. Методи долікарської допомоги при ларингоспазмі.
 61. Медсестринський процес (пацієнти з гострою дихальною недостатністю).
 62. Поняття про отруту. Класифікація токсичних речовин.
 63. Особливості клінічного перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні принципи лікування. Антидоти.
 64. Отруєння чадним газом.
 65. Отруєння алкоголем.
 66. Отруєння фосфорорганічними сполуками.
 67. Отруєння барбітуратами.
 68. Отруєння припікаючими рідинами.
 69. Отруєння грибами.
 70. Роль медичної сестри в діагностиці та лікуванні отруєнь.
 71. Визначення коми. Класифікація ком за ступенями тяжкості.
 72. Градація стану свідомості. Шкала Глазго.
 73. Гіперглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога.
 74. Гіпоглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога.
 75. Особливості догляду за пацієнтами з гострою печінковою та нирковою недостатністю.
 76. Інтенсивна терапія у випадку гострої печінкової та ниркової недостатності.
 77. Медсестринський процес (пацієнти в коматозних станах).
 78. Невідкладна допомога в разі гіпертермічного синдрому.
 79. Види лихоманок.
 80. Судомний синдром. Невідкладна допомога.
 81. Електротравма. Роль медичної сестри під час надання невідкладної допомоги.
 82. Правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, під час проведення знеболювання, надання невідкладної долікарської допомоги. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, які працюють під тиском, балонами з газом.