АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

 1. Непрямий масаж серця.
 2. Прийоми відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів — ШВЛ за методом рот до рота.
 3. Контроль ефективності реанімації.
 4. Вимірювання АТ.
 5. Підрахування пульсу та дихальних рухів.
 6. Ведення листка інтенсивного спостереження.
 7. Оцінювання результатів дослідження крові та сечі.
 8. Робота з портативними дихальними апаратами.
 9. Складання набору інструментів для венесекції.
 10. Техніка введення повітроводу.
 11. Підготовка до роботи дефібрилятора, техніка безпеки.
 12. Підготовка набору інструментів для катетеризації центральних вен. Догляд за катетером.
 13. Техніка проведення ШВЛ і прямого масажу серця одним і двома реаніматорами.
 14. Підготовка набору інструментів для трахеостомії.
 15. Підготовка набору інструментів для інтубації трахеї, конікотомії.
 16. Оброблення та стерилізація дихальної апаратури.
 17. Користування функціональним ліжком.
 18. Промивання шлунка.
 19. Техніка ендотрахеальної пункції.
 20. Катетеризація сечового міхура.
 21. Техніка безпеки під час роботи зелектрокардіографом, отримання ЕКГ.
 22. Користування антидотними таблицями.
 23. Розрахунок доз інсуліну за кількістю глюкози в розчині.
 24. Підготовка до роботи наркозного апарату, техніка безпеки.
 25. Заповнення картки знеболення.
 26. Визначення груп крові, резус-фактора, резус-сумісності.
 27. Техніка безпеки під час роботи з газовими балонами та інгаляційними анестетиками.
 28. Техніка безпеки під час роботи з кров’ю.
 29. Техніка безпеки під час роботи з колючим та ріжучим інструментарієм.
 30. Техніка безпеки під час проведення серцево-легеневої реанімації на муляжах.