АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

 1. Проведення медсестринського огляду пацієнтів анестезіолого-реанімаційного відділення.
 2. Приготування набору для інтубації трахеї.
 3. Робота з портативними дихальними апаратами.
 4. Виконання премедикації.
 5. Заповнення наркозної карти.
 6. Здійснення догляду за трахеостомою.
 7. Підготовка дефібрилятора до роботи.
 8. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою і дефібрилятором.
 9. Володіння способами введення анестетиків місцевої дії.
 10. Вимірювання артеріального тиску та оцінювання показників.
 11. Підраховування частоти серцевих скорочень.
 12. Підраховування частоти дихальних рухів.
 13. Відновлювання прохідності дихальних шляхів.
 14. Виконання непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень.
 15. Оцінювання ефективності реанімаційних заходів.
 16. Складання набору для катетеризації магістральних судин.
 17. Стерилізація дихальної апаратури.
 18. Підготовка пацієнта до лабораторних та інструментальних обстежень.
 19. Надання пацієнтові відповідного положення у функціональному ліжку.
 20. Виконання усіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”.
 21. Промивання шлунка.
 22. Оцінювання стану свідомості пацієнтів, що перебувають у коматозних станах.
 23. Видалення стороннього тіла з верхніх дихальних шляхів.
 24. Визначення виду утоплення.
 25. Визначення групи крові та резус-фактора.
 26. Виконання проби групової та індивідуальної сумісності крові.
 27. Розрахунок дози інсуліну та гепарину.
 28. Катетеризація сечового міхура гумовим катетером.
 29. Проведення лаважу трахео-бронхіального дерева.
 30. Здійснення медсестринського спостереження та медсестринської діагностики, виконання призначення лікаря, реалізація плану медсестринських втручань, їх оцінювання та корекція за пацієнтами з невідкладними станами.
 31. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, професійної безпеки та протиепідемічного режиму у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, при проведенні знеболювання, наданні невідкладної долікарської допомоги. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.
 1. Надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострій серцево-судинній, дихальній, нирковій, печінковій недостатності, коматозних станах, гострих екзогенних отруєннях, гіпертермічному та судомному синдромах.