АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА. ТЕМИ СПРС.

 1. Охорона праці в галузі анестезіології та реаніматології.
 2. Професійні шкідливі чинники анестезіології та реаніматології.
 3. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності під час роботи з електроапаратурою.
 4. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності під час підготовки до роботи наркозного апарату.
 5. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності під час роботи з газовими балонами.
 6. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності під час роботи з колючим та ріжучим інструментарієм.
 7. Особливості проведення реанімаційних заходів за деяких причин передчасної смерті.
 8. Електрична дефібриляція серця.
 9. Постреанімаційна хвороба, стадії, клінічна картина, лікування.
 10. Синдром Морганьї—Едемса—Стокса, невідкладна допомога.
 11. Раптова зупинка серця.
 12. Анатомо-функціональні особливості серцево-судинної системи.
 13. Підготовка хворих до наркозу.
 14. Анестезіологічне забезпечення операцій.
 15. Робота анестезіологічної бригади в операційній.
 16. Компоненти та етапи загальної анестезії.
 17. Місцева анестезія, показання та протипоказання до проведення місцевої анестезії.
 18. Характеристика медикаментів для проведення місцевої анестезії.
 19. Електромедикаментозна та акупунктурна анестезія.
 20. Класифікація та характеристика кровозамінних препаратів.
 21. Гемосорбція, показання, техніка.
 22. Гемодіаліз, показання, техніка.
 23. Форсований діурез, показання, техніка.
 24. Особливості проведення інтенсивної терапії при перитоніті.
 25. Особливості проведення інтенсивної терапії при гострій кишковій непрохідності.
 26. Особливості проведення інтенсивної терапії при гострому панкреатиті.
 27. Особливості проведення інтенсивної терапії при гестозах вагітних.
 28. Анатомо-функціональні особливості дитячого організму.
 29. Особливості проведення реанімаційних заходів у дитячому віці.
 30. Особливості проведення інтенсивної терапії при гіпертермічному синдромі.
 31. Особливості проведення інтенсивної терапії при судомному синдромі.
 32. Особливості проведення інтенсивної терапії при гострому стенозуючому ларингіті.
 33. Особливості проведення інтенсивної терапії при гіпертонічному та гіпотонічному кризах.
 34. Фізіологія дихання.
 35. Класифікація гіпоксії, клінічна картина, лікування.
 36. Оксигенотерапія: методи, показання. Токсична дія кисню.
 37. Опіковий шок. Втрата плазми, білка, калію при опіковому шоку. Патогенез, плазмовтрата з опікової поверхні, гемоконцентрація, токсемія, порушення функції нирок.
 38. Синдром тривалого здавлювання. Патогенез, клінічна картина, діагностика, особливості реанімаційної допомоги. Лікування, транспортування хворого.
 39. Діагностика та інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності.
 40. Діагностика та інтенсивна терапія гострої печінкової недостатності.
 41. Гіперосмолярна кома. Клінічна картина, діагностика, лікування.
 42. Особливості перебігу та лікування отруєнь у людей літнього та старечого віку.
 43. Особливості перебігу та лікування отруєнь у дітей.
 44. Показання та протипоказання до екстракорпоральних методів детоксикації.
 45. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності під час роботи з кров’ю.