НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Надання невідкладної медичної допомоги під час пологів поза лікувальним закладом.

2. Надання невідкладної медичної допомоги при патологічних пологах.

3. Надання невідкладної медичної допомоги при тяжких формах пізніх гестозів.

4. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передлежанні плаценти.

5. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти.

6. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах під час пологів.

7. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах у

післяпологовий період.

8. Надання невідкладної медичної допомоги в разі загрози розриву матки.

9. Надання невідкладної медичної допомоги при дистрес-синдромі плода.

10. Надання невідкладної медичної допомоги при позаматковій вагітності.

11. Надання невідкладної медичної допомоги при апоплексії яєчника.

12. Надання невідкладної медичної допомоги при перекруті ніжки кістоми.

13. Надання невідкладної медичної допомоги при профузних маткових кровотечах.

14. Надання невідкладної медичної допомоги при пельвіоперитоніті та розлитому перитоніті