Педіатрія. Теми СПРС.

Лікувальна справа

Самостійна робота

 

Назва

Кількість годин

 1. Ембріональний розвиток органів і систем.

 2. Загартовування дитини.

 3. Психічний розвиток дітей різного віку.

 4. Оцінювання фізичного розвитку

 5. Функціональні показники органів дихання у дітей різного віку.

 6. Функціональні показники серцево-судинної системи у дітей різного віку.

 7. Функціональні показники сечових органів у дітей різного віку.

 8. Показники загального та біохімічного аналізу крові в нормі та під час захворювань.

 9. Характеристика періоду адаптації новонароджених.

 10. Організація роботи відділення новонароджених дітей.

 11. Організація роботи відділення недоношених дітей.

 12. Обстеження органів травлення та сечової системи.

 13. Дієта матері-годувальниці.

 14. Дієтичні столи.

 15. Внутрішньоутробні інфекції.

 16. Геморагічна хвороба новонароджених.

 17. Догляд за дітьми при хворобах новонароджених.

 18. Догляд за дітьми з рахітом.

 19. Догляд за дітьми з аномаліями конституції.

 20. Особливості харчування дітей з гострими розладами травлення.

 21. Особливості харчування дітей з хронічними розладами травлення.

 22. Гастроезофагеальна хвороба.

 23. Дисбіоз кишківника.

 24. Догляд за дітьми зі стенозувальним ларинготрахеїтом.

 25. Сторонні тіла органів дихання. Догляд за дітьми, лікування.

 26. Фіброеластоз. Догляд за дітьми з вадами серця.

 27. Порушення серцевого ритму у дітей.

 28. Ювенільний ревматоїдний артрит.

 29. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові (ДВЗ-синдром).

 30. Нефротичний синдром. Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність.

 31. Природжений гіпотиреоз у дітей.

 32. Рання діагностика туберкульозу.

 33. Нейротоксикоз. Невідкладна допомога.

 34. Ускладнення дифтерії. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях дифтерії.

 35. Ускладнення скарлатини. Профілактика.

 36. Герпетичні інфекції.

 37. Гостра недостатність надниркових залоз.

 38. Ротавірусна інфекція.

 39. Неполіомієлітні ентеровірусні інфекції.

 40. Профілактика вірусного гепатиту.

 41. Профілактика СНІДу.

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

2

3

3

 

3

3

2

2

2

3

2

 

Усього

55

 

Сестринська справа

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

з/п

Тема

Кількість годин

1

Основні етапи розвитку педіатрії. Складання етапів розвитку педіатрії

1

2

Нервово-психічний розвиток дитини віком до і після року.

Оцінювання нервово-психічного розвитку

1

3

Патронаж новонародженої дитини. Відпрацювання елементів догляду за нею

3

4

Спостереження за недоношеними дітьми на дільниці.

Відпрацювання навичок догляду за ними

3

5

Фізичне виховання та загартовування дітей.

Методика проведення масажу та гімнастики, заходи, спрямовані на загартовування дітей раннього віку

1

6

Умовний поділ дитячого віку за гематологічними показниками: новонароджені, діти грудного і старшого віку. Складання диференціальної таблиці для різних вікових груп

1

7

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей раннього віку. Медсестринське обстеження даної системи

1

8

Медична апаратура. Правила роботи (кувез, електровідсмоктувач, апарат штучної вентиляції легень тощо)

1

9

Санітарно-освітня робота медсестри з питань пропагування природного вигодовування. Оформлення санбюлетеня

1

10

Харчування майбутньої мами. Складання меню

1

11

Харчування дітей старших однорічного віку. Повноцінність та раціональність харчування. Складання меню-розкладки в дитячих дошкільних закладах

1

12

Вплив генетично модифікованих продуктів на стан здоров’я підростаючого покоління. Опрацювання медичної літератури

1

13

Проблеми інфекцій у сучасній неонатології з позиції доказової медицини. Опрацювання медичної літератури, елементів діагностики та догляду за дитиною

1

14

Спадкові та хромосомні захворювання. Відпрацювання практичних навичок обстеження дітей з цією патологією

1

15

Вікові особливості обміну у дітей. Складання порівняльних таблиць для різних вікових груп

1

16

Дисбактеріоз: своєчасно про актуальне. Опрацювання медичної літератури, відпрацювання елементів догляду за дитиною з цією патологією

1

17

Пілороспазм і пілоростеноз. Медсестринський процес у разі цієї патології. Відпрацювання практичних навичок обстеження та догляду за такими дітьми

1

18

Проблема тонзиліту в педіатричній практиці. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок

1

19

Хронічна пневмонія. Медсестринський процес. Відпрацювання методики діагностики та догляду за дитиною

1

20

Муковісцидоз. Сучасні підходи до діагностики, лікування, медико-соціальної реабілітації. Опрацювання медичної літератури, медсестринський процес за такої патології

1

21

Гостра ниркова недостатність. Невідкладна допомога. Відпрацювання практичних навичок

1

22

Мистецтво спілкування медсестри з пацієнтами та їх батьками. Психологічна підготовка дитини до проведення певних обстежень, дотримання правил етики та деонтології

2

23

Проведення бесіди з батьками про профілактику гіповітамінозів. Складання тез бесіди

1

24

Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їх вплив на організм дитини. Створення ситуаційних задач та їх розв’язання

2

25

Гельмінтози, їх негативний вплив на організм дитини. Оформлення санбюлетня

2

26

Особливості медсестринської опіки над дітьми з ознаками серцевої недостатності. Відпрацювання практичних навичок цієї патології

1

27

Вегето-судинна дисфункція (ВСД), медсестринський процес. Складання алгоритмів обстеження дитини при цій патології та відпрацювання практичних навичок догляду

2

28

Ювенільний ревматоїдний артрит. Дійсні та супутні проблеми пацієнта. Відпрацювання навичок вирішення таких проблем

1

29

Спадкові гіпо- і апластичні анемії. Медсестринський процес при цій патології. Відпрацювання практичних навичок

1

30

Деонтологічні аспекти медсестри гематологічного відділення. Виконання практичних навичок міжособового спілкування, психологічна підготовка дитини, дотримання правил етики та деонтології

1

31

Переливання крові, сучасні погляди. Алгоритми виконання цієї маніпуляції та суворе дотримання правил асептики та антисептики

1

32

Захворювання щитоподібної залози. Гіпотиреоз природжений і набутий. Проблеми. Розпізнавання гіпотиреозу в перші місяці життя дитини. Відпрацювання навичок вирішення таких проблем і догляду за дитиною

1

33

Захворювання статевих залоз. Передчасне статеве дозрівання. Складання алгоритмів обстеження та догляду за дітьми згідно з протоколами лікування

1

34

Ожиріння — основні форми. Дійсні та супутні проблеми. Відпрацювання навичок обстеження та реалізація медсестринських втручань

1

35

Загальна характеристика інфекційної хвороби — її періоди. Опрацювання сучасної літератури

1

36

Історія розвитку туберкульозу

1

37

Коротка характеристика позалегеневого туберкульозу. Виконання алгоритмів практичних навичок щодо дотримання особистої гігієни, ранньої діагностики цієї патології, догляду за дітьми

1

38

Сальмонельоз. Медсестринський процес. Обстеження, діагностика, планування та відпрацювання медсестринських втручань

1

39

Профілактика кишкових інфекцій. Виконання практичних навичок щодо профілактики цієї патології

2

40

Особливості роботи медсестри в кабінеті інфекційних захворювань. Послідовність дій медичного працівника під час виконання процедур, маніпуляцій, враховуючи нові накази, інструкції МОЗ України

1

41

Рідкісні клінічні форми дифтерії: дифтерія очей, вуха, носа, зовнішніх статевих органів, шкіри. Відпрацювання практичних навичок догляду за патології

1

42

Регідратаційна терапія дітей з гострими кишковими інфекціями. Опрацювання методики розрахунку та проведення такої терапії

2

43

Опрацювання наказів МОЗ України щодо профілактики інфекційних захворювань у дітей

1

44

Краснуха і вагітність. Складання тез бесіди щодо профілактики захворювання

1

45

Диференціальна діагностика елементів висипань характерних для повітряно-краплинних інфекцій. Складання порівняльної таблиці

1

46

Сучасні погляди на вакцинацію. Показання та протипоказання. Виконання щеплень

1

47

Народні методи профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Відпрацювання практичних навичок приготування відварів, настоянок

1

48

Нейротоксикоз. Медсестринський процес. Відпрацювання практичних навичок щодо догляду та лікування

3

49

Термін ізоляції та карантину пацієнтів з інфекційними хворобами. Складання порівняльної таблиці

2

50

Порівняльні епідеміологічні характеристики інфекційних хвороб. Алгоритми виконання практичних навичок

2

51

Феномен “вигорання” або емоційного виснаження в медичних працівників. Профілактика. Міжособове спілкування, психологічна підготовка медичного персоналу

1

 

Усього

65