Анатомія людини. Перелік питань до семестрового екзамену.

 1. Визначення предмету “Анатомія людини”, його завдання. Зв’язок анатомії з іншими предметами. Поняття про морфологію. Методи морфологічних досліджень.
 2. Будова та основні властивості клітини як елементарної живої системи.
 3. Поняття про тканини. Основні види тканин.
 4. Епітеліальна тканина, особливості її будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації.
 5. Сполучна тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення. Здатність до регенерації.
 6. М’язова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації різних видів м’язової тканини.
 7. Нервова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі, значення. Поняття про нервове волокно, види нервових волокон. Поняття про нерв.
 8. Поняття про орган. Види органів та загальний план будови. Поняття про систему органів.
 9. Загальна характеристика системи скелета людини та її біологічне значення. Осьовий та додатковий скелет. Будова кістки як органа, хімічний склад, види кісток.
 10. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.
 11. Череп, його відділи й кістки. Особливості розвитку та будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові та статеві особливості черепа.
 12. Хребтовий стовп, його відділи. Особливості будови хребців, їх з’єднання. Хребтовий стовп у цілому, фізіологічні вигини хребта, формування їх та значення.
 13. Скелет грудної клітки. З’єднання грудної клітки. Грудна клітка в цілому.
 14. Кістки та з’єднання грудного пояса. Кістки та з’єднання вільної верхньої кінцівки.
 15. Кістки та з’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Статеві відмінності таза. Основні виміри жіночого таза.
 16. Кістки та з’єднання вільної нижньої кінцівки.
 17. Скелетні м’язи, розміщення, форма, основні фізіологічні властивості. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.
 18. М’язи голови. Особливості прикріплення м’язів лиця. Жувальні м’язи.
 19. М’язи шиї. Класифікація, функції.
 20. М’язи спини, функції їх.
 21. М’язи грудної клітки, функції їх. Діафрагма.
 22. М’язи живота, функції їх. Біла лінія живота. Пахвинний канал.
 23. М’язи верхньої кінцівки, їхні функції.
 24. М’язи нижньої кінцівки, їхні функції.
 25. Роль нервової системи в координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем. Класифікація нервової системи.
 26. Спинний мозок, його розміщення, оболони, зовнішня будова. Спинномозкова рідина.
 27. Внутрішня будова спинного мозку. Сегмент, корінці, біла та сіра речовина. Функції спинного мозку.
 28. Головний мозок: загальні відомості, розміщення, розвиток, відділи. Оболони головного мозку та простори між ними. Спинномозкова рідина. Гематоенцефалічний бар’єр.
 29. Довгастий мозок, його топографія, будова, функції. Біологічне значення довгастого мозку.
 30. Задній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції.
 31. Середній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції.
 32. Проміжний мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчасте утворення (ретикулярну формацію), особливості будови, функції.
 33. Кінцевий мозок, його розміщення, будова, порожнини. Мозолисте тіло. Біла речовина.
 34. Кора великого мозку. Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх значення. Рухова асиметрія великого мозку.
 35. Основні ядра та структури утворень кінцевого мозку, їхні функції.
 36. Обідкова (лімбічна) частка, її функції.
 37. Стовбур спинномозкового нерва; утворення, основні гілки. Сплетення спинномозкових нервів.
 38. Шийне сплетення, основні гілки та ділянки іннервації.
 39. Плечове сплетення, основні гілки та ділянки іннервації. Грудні нерви.
 40. Попереково-крижове сплетення: поперекове та крижове сплетення, основні гілки та ділянки іннервації.
 41. Черепні нерви, кількість, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.
 42. 3агальний план будови автономного відділу периферичної нервової системи, функціональне значення. Особливість автономної рефлекторної дуги.
 43. Симпатична частина автономного відділу периферичної нервової системи: центри, вузли, гілки, медіатор. Особливості впливу на функції організму.
 44. Парасимпатична частина автономного відділу периферичної нервової системи: центри, вузли, гілки, медіатор. Особливості впливу на функції організму.
 45. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
 46. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, будова.
 47. Гіпофіз: передня та задня частки, топографія, будова. Шишкоподібна залоза, її розміщення.
 48. Надниркові залози, топографія, будова.
 49. Підшлункові острівці, їх розміщення, особливості будови.
 50. Схема будови травного каналу.
 51. Будова та функціональне значення ротової порожнини. Слинні залози.
 52. Глотка, її розміщення, частини, будова стінки. Стравохід, його розміщення, частини, звуження.
 53. Черевна і тазова порожнини. Очеревина. Очеревинна порожнина. Розміщення органів стосовно очеревини. Брижі. Малий чепець. Великий чепець.
 54. Шлунок, топографія, форма, будова, частини. Функції шлунка. Шлункові залози.
 55. Печінка, топографія, будова, функції. Печінкова часточка. Жовчовивідні шляхи.
 56. Підшлункова залоза: топографія, будова, функції.
 57. Тонка кишка, розміщення, відділи, особливості будови стінки. Функції..
 58. Товста кишка, розміщення, відділи, особливості будови. Значення нормальної мікрофлори товстої кишки.
 59. Повітроносні шляхи, топографія, будова, функції. Значення дихання через ніс. Приносові пазухи.
 60. Легені, топографія, будова. Структурно-функціональна одиниця — ацинус.
 61. Плевра, будова, листки, плевральна порожнина, плевральні синуси, тиск у плевральній порожнині. Пневмоторакс. Середостіння.
 62. Первинні та вторинні лімфатичні органи: червоний кістковий мозок, загруднинна залоза, селезінка, лімфатичне кільце глотки, ділянкові лімфатичні вузли.
 63. Процес кровообігу. Структури, що його здійснюють. Значення процесу кровообігу для організму. Види судин, особливості будови їхніх стінок. Поняття про сполучні та обхідні судини.
 64. Велике та мале коло кровообігу. Кровообіг плода.
 65. Серце, топографія, форма, будова. Межі серця. Осердя, осердна порожнина. Кровопостачання серця. Іннервація серця.
 66. Аорта, її відділи. Артерії дуги та висхідної частини аорти.
 67. Грудна та черевна частини аорти, їхні гілки та ділянки кровопостачання.
 68. Артерії головного мозку. Артеріальне коло мозку.
 69. Артерії верхньої кінцівки, їхні гілки та ділянки кровопостачання. Місця притискання артерій для тимчасового зупинення кровотечі.
 70. Артерії нижньої кінцівки, їхні гілки та ділянки кровопостачання. Вени великого кола кровообігу. Особливості кровотоку у венах.
 71. Верхня порожниста вена, основні гілки та ділянки відтоку крові.
 72. Нижня порожниста вена, основні гілки та ділянки відтоку крові.
 73. Ворітна печінкова вена, її значення. Значення сполучень (анастомозів) між венами.
 74. Лімфатичні стовбури та протоки. Ділянкові лімфатичні вузли, їх значення.
 75. Значення процесів виділення для організму. Нирки, топографія, форма, будова.
 76. Особливості кровопостачання нирки, зумовлені її функцією. Структурно-функціональна одиниця нирки.
 77. Сечовивідні шляхи. Жіночий та чоловічий сечівник.
 78. Чоловічі статеві органи, їх розміщення, будова, функції.
 79. Жіночі статеві органи, їх розміщення, будова, функції.
 80. Сенсорні системи (аналізатори), відділи та їх функціональне значення. Види рецепторів, їх властивості. Шкіра, будова, функції, залози. Похідні шкіри.
 81. Нюхова сенсорна система, відділи, розміщення, значення (І пара черепних нервів). Смакова сенсорна система. Види смакових відчуттів.
 82. Око та структури утворень. Очне яблуко, його розміщення, будова. Додаткові структури ока.
 83. Зорова сенсорна система, відділи, розміщення, значення. II пара черепних нервів.
 84. Вухо, його розміщення, будова, значення.
 85. Слухова сенсорна система, відділи, розміщення.
 86. Вестибулярна сенсорна система, відділи, розміщення, значення.