Анатомія людини. Тематичний план лекцій.

№ з/п Теми Кількість годин
1 Вступ. Анатомія людини як фундаментальна біологічна дисципліна 2
2 Вчення про тканини. Поняття про тканини. Класифікація тканин. Епітеліальні та сполучні тканини. М’язова та нервова тканини 2
3 Поняття про орган, систему органів. Організм як єдине ціле 2
4 Вчення про кістки та їх з’єднання. Скелет тулуба. Кістки верхньої та нижньої кінцівок, їх з’єднання. Кістки черепа, їх з’єднання 2
5 М’язова система. М’язи та фасції голови, шиї, тулуба М’язи та фасції верхньої та нижньої кінцівок 2
6 Загальна анатомія травної системи. Анатомія травного каналу. 2
7 Анатомія великих травних залоз 2
8 Функціональна анатомія органів дихальної системи 2
9 Анатомія сечової системи 2
10 Репродуктивні системи. Анатомія чоловічих статевих органів. Анатомія жіночих статевих органів 2
11 Залози внутрішньої секреції. 2
12 Анатомія серцево-судинної системи. Анатомія серця. Велике й мале коло кровообігу. 2
13 Анатомія артеріальної та венозної систем організму. Загальна анатомія лімфатичних судин та імунної системи 2
14 Анатомія спинного та головного мозку. 2
15 Периферична нервова система 2
16 Органи чуття. 2
  Усього 32