Анатомія людини. Тематичний план практичних занять.

№ з/п Теми Кількість годин
1 Вчення про тканини. Класифікація тканин. Епітеліальна та сполучна тканини 2
2 М’язова тканина. Нервова тканина 2
3 Скелет тулуба. 2
4 Кістки верхньої та нижньої кінцівок, їх з’єднання. 2
5 Кістки черепа. 2
6 М’язи та фасції голови, шиї, тулуба 2
7 М’язи та фасції верхньої та нижньої кінцівок  
8 Анатомія травного каналу. 2
9 Анатомія великих травних залоз 2
10 Анатомія повітроносних шляхів 2
11 Анатомія легень 2
12 Підсумковий контроль І 2
13 Анатомія сечової системи 2
14 Анатомія чоловічих статевих органів 2
15 Анатомія жіночих статевих органів 2
16 Центральні регулювальні ендокринні залози 2
17 Периферичні ендокринні залози 2
18 Анатомія серця. Велике й мале коло кровообігу. 2
19 Анатомія артеріальної системи організму. 2
20 Анатомія венозної системи організму. 2
21 Загальна анатомія лімфатичних судин та імунної системи 2
22 Анатомія спинного мозку. 2
23 Анатомія головного мозку. 2
24 Спинномозкові нерви 2
25 Черепні нерви 2
26 Автономна частина периферичної нервової системи 2
27 Шкіра. Зорова сенсорна система та її допоміжний апарат 2
28 Нюхова та смакова сенсорні системи. Слухова та вестибулярна сенсорні системи та їхній допоміжний апарат 2
29 Підсумковий контроль ІІ 2
  Усього 58