ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК (сестринська справа)

1. Володіти правилами виписування рецептів на різні форми ліків.

2. Оформляти вимоги на медикаментозні засоби для стаціонарів.

3. Розраховувати дози й концентрації ліків.

4. Вести, відповідно до вимог, облік і дотримуватися правил зберігання рецептурних бланків та відпуску ліків у різних відділеннях стаціонару.

5. Досконало володіти правилами безпечного зберігання отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.

6. Оцінювати доцільність застосування медикаментозних засобів різних груп для фармакотерапії, знеболювання й надання допомоги при гострих станах та отруєнні.

7. Розв’язувати фармакотерапевтичні, проблемні й ситуаційні задачі на основі знань властивостей, фармакодинаміки, фармакокінетики і фармакотерапії медикаментозних засобів різних груп.

8. Надавати невідкладну допомогу в разі виникнення ускладнень при застосуванні сильнодіючих отруйних, одурманюючих і наркотичних засобів.

9. Аналізувати фармакологічні й побічні ефекти медикаментозних засобів різних фармакологічних груп.

10. Працювати з препаратами та анотаціями на нові препарати, що надходять в аптечну мережу.

11. Працювати з довідковою літературою.