Медична біологія. Теми практичних занять. Лікувальна справа

з/п

Назва теми

Кількість

годин

  Модуль №1  
1 Методи біологічних досліджень 2
2 Життєвий цикл клітини. Мітоз, мейоз. Гаметогенез. 2
3 Молекулярні основи спадковості. Генетичний код. Транскрипція, її стадії. Рішення задач. 2
4 Роль РНК у забезпеченні процесів біосинтезу білка. Рішення задач з моделювання процесів трансляції. 2
5 Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Рішення генетичних задач. 2
6 Взаємодія алельних і неалельних генів. Рішення ситуаційних задач. 2
7 Генеалогічний і цитогенетичний методи вивчення спадковості людини. Генні та хромосомні хвороби. 2
8 Модифікаційна і спадкова мінливість. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої. 2
  Модуль №2 2
9 Основи екології. Лікарські рослини. Онови фітотерапії. Рідкісні і зникаючі види рослин. 2
10 Медична протозоологія. Тип Саркоджгутикові. Клас Справжні амеби. Клас Тваринні джгутикові. 2
11 Медична протозоологія. Тип Апікомплексні. Тип Війконосні. 2
12 Медична гельмінтологія. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни. Клас Стьожкові черви. 2
13 Медична гельмінтологія. Тип Круглі черви. 2
14 Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні. Скорпіони, павуки, кліщі. 2
15 Тип Членистоногі. Клас Комахи. Воші, клопи, блохи. Ряд Двокрилі. 2
16 Охорона праці в галузі. Диференційований залік. 2