Медична інформатика. Перелік питань для диференційованого заліку. Лікувальна справа.

 1. Медична інформатика, її мета. Медичні дані.
 2. Етапи становлення медичної інформатики як науки.
 3. Завдання медичної інформатики.
 4. Структура медичної інформатики.
 5. Технічні та програмні засоби інформаційних технологій базової інформатики.
 6. Як почати роботу на комп’ютері?
 7. Як правильно закінчити роботу з комп’ютером?
 8. Дії при зависанні комп’ютера.
 9. Як викликається головне меню ОС?
 10. Призначення стандартів медичних даних.
 11. Статичні методи оброблення даних у медицині.
 12. Назвіть елементарні статистичні характеристики.
 13. Функції середнього медичного фахівця у статистичних дослідженнях.
 14. Комп’ютерні мережі та їх види.
 15. Призначення електронної пошти.
 16. Медичні ресурси Інтернет.
 17. Медична інформаційна система (МІС) та її призначення.
 18. Класифікація МІС.
 19. Основні блоки МІС лікувально-профілактичних закладів.
 20. АРМ медичного працівника.
 21. Автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів лікування.
 22. Функції середніх медпрацівників у медичних інформаційних системах.
 23. Скринінгові методи дослідження. Експертні системи в медицині.
 24. Приклади комп’ютерних систем профогляду та диспансеризації населення.
 25. Призначення комп’ютерних моніторингових систем.
 26. Функції медпрацівників у комп’ютерних моніторингових системах.
 27. Медичні прилади приліжкового комплексу комп’ютерних моніторингових систем.
 28. Які біологічні параметри спостерігаються за допомогою комп’ютерних моніторингових систем?
 29. Призначення холтерівського моніторингу.
 30. Медичні комп’ютерні системи візуалізації.
 31. Які інформаційні промені використовуються в системах візуалізації?
 32. Комп’ютерна томографія (КТ).
 33. Назвіть протипоказання до проведення МРТ.
 34. Який із трьох методів КТ найбезпечніший для людини? Чому?
 35. Етапи процесу обробки інформації при УЗД.
 36. Галузі застосування УЗД.
 37. Системи дозиметричного планування та їх завдання.
 38. Обмін інформацією в інформаційному просторі. Телемедицина.