Медична інформатика. Перелік питань для диференційованого заліку. Сестринська справа.

 1. Медична інформатика. Сучасна структура предмета. Мета і завдання.
 2. Відкрити програму “Проводник” будь-яким способом.Створити папку подвійної вкладеності на Робочому столі. Зовнішній папці дати назву “ДИФЗАЛІК”, внутрішній — власне прізвище. Створити у власній папці текстовий документ (текст додається) за зразком та скопіювати власну папку в папку “Мои документы” різними способами: перетягуванням, через контекстне меню, за допомогою буфера обміну. Документ надрукувати.
 3. Оцінити ресурс диска С.
 4. Набрати текст за умовами форматування: Шрифт Times New Roman, розмір 12, відступ 1,25 см, міжрядковий інтервал Полуторный. Орієнтація сторінки — Альбомная.
 5. Медична інформація, її властивості. Інформативність і валідність медичних даних.
 6. Вивести на екран Головне меню, увійти до настроювання часу та знайти, який день тижня випав на 8 березня 2000 р. Після цього знову встановити сьогоднішню дату.
 7. Створити папку подвійної вкладеності на Робочому столі. Зовнішній папці дати назву “ДИФЗАЛІК”, внутрішній — власне прізвище. Створити у власній папці текстовий документ (текст додається) за зразком та скопіювати його на диск А. Оцінити ресурс диска А. Документ надрукувати.
 8. Набрати текст за умовами форматування: Шрифт Arial, розмір 12, міжрядковий інтервал Одинарный, орієнтація сторінки —Книжная, розміщення тексту По левому краю. Текст:
 9. Rp.: Solutionis Corglyconi 0,06 % — 1 ml.
 10. D.t.d. № 6 in ampullis S.
 11. По 0,5 мл. Внутрішньовенно (повільно!) у 20 мл 20 % розчину глюкози.
 12. Дискретні та аналогові медичні дані. Приклади.
 13. Відкрити програму “Проводник” будь-яким способом. Вивести у правій панелі інформацію про зміст диска С та відобразити її у формі таблиці.
 14. Створити папку подвійної вкладеності на Робочому столі. Зовнішній папці дати назву “ДИФЗАЛІК”, внутрішній — власне прізвище. Створити у власній папці текстовий документ (текст додається) за зразком, скопіювати його тричі та представити у формі двох колонок. Друге речення виділити жовтим кольором. Скопіювати власну папку у папку “Мои документы” різними способами: перетягуванням, через контекстне меню, за допомогою буфера обміну. Документ надрукувати.
 15. Набрати текст за умовами форматування: Шрифт Arial, розмір 12, Полужирный, міжрядковий інтервал Полуторный, орієнтація сторінки — Книжная, розміщення тексту По центру. Текст:
 16. В операційній системі Windows-98 передбачено високий рівень дублювання операцій. Більшість із них можна виконувати різними способами.
 17. Де і на якому етапі використовуються статистичні методи оброблення даних у медицині?
 18. Створити папку подвійної вкладеності на Робочому столі. Зовнішній папці дати назву “ДИФЗАЛІК”, внутрішній — власне прізвище. Створити у власній папці рекламний листок свого коледжу за допомогою Рисование і Word Art. Скопіювати на диск А. Документ надрукувати. Вивести у правій панелі інформацію про зміст диска С та відобразити її у формі таблиці.
 19. Склад обчислювальної системи.
 20. Створити папку “ДИФЗАЛІК” на Робочому столі. За допомогою локальної мережі або Internet скопіювати два текстових файли російською мовою, перекласти українською мовою за допомогою перекладача, відредагувати їх та зберегти в папці “ДИФЗАЛІК”.
 21. Здійснити архівацію та розархівацію створених файлів за допомогою програмної оболонки Far або у ОС Windows-98. Порівняти ресурси ємності та відобразити їх у формі таблиці.
 22. Основні функціональні пристрої ПК.
 23. Створити папку “ДИФЗАЛІК” подвійної вкладеності у папці Мои документы на Робочому столі.
 24. За допомогою текстового редактора MSWord створити документ та набрати текст за зразком і з урахуванням нумерованого списку. Скопіювати текст, замінити нумерований список на маркірований. Зберігати текст у папці “ДИФЗАЛІК”. Документ надрукувати.
 25. Комп’ютерні мережі, основні поняття.
 26. Створити папку ДИФЗАЛІК подвійної вкладеності в папці Мои документы” на Робочому столі.
 27. За допомогою текстового редактора MSWord створити документ і набрати текст за зразком, у якому повторюється кілька разів одне й те саме слово. Скопіювати текст, вставити два рази. Замінити повторювані слова в текстах за допомогою пункту меню Правка. Зберігати текст у папці ДИФЗАЛІК. Документ надрукувати.
 28. Перевага комп’ютерних методів дослідження (комп’ютерна томографія та ультразвукове обстеження).
 29. МІС лікувальних закладів, які використовуються в місті.
 30. Створити у MSWord таблицю за зразком. Редагувати та форматувати числову й текстову інформацію. Провести підрахунок за допомогою Автосуми та елементарних формул (множення та відсоток). Документ надрукувати (зробити дві копії).
 31. Стандартизація медичних даних. Сучасний стан та основні завдання.
 32. Створити медичний документ табличної форми за зразком методом малювання або іншими методами вMSWord. Виконати елементарні арифметичні дії. Документ надрукувати.
 33. Основні елементи інтерфейсу ОС WINDOWS-98, ХР.
 34. Створити медичний документ табличної форми за зразком у МS Еxcel. Провести підрахунок за допомогою уведених формул і Мастера функций інструментаВставка функций. Призначити назву Листа книги та надрукувати його.
 35. Медичні обчислювальні системи візуалізації (комп’ютерна томографія; ультразвукове обстеження тощо).
 36. Завантажити МS Еxcel. Створити таблицю вихідних даних медичного дослідження за зразком. Побудувати діаграму або графік. За допомогою візуального методу проаналізувати дані. Призначити назву Листа книги та надрукувати його.
 37. Обмін інформацією в інформаційному просторі. Телемедицина.
 38. Завантажити МS Еxcel. Створити найпростішу базу даних за зразком. Здійснити прості запити. Провести фільтрування даних та впорядкувати їх. Призначити назву Листа книги БД Пацієнти та надрукувати його.
 39. Медичні ресурси Intern
 40. Завантажити МS Еxcel. Створити таблицю вихідних даних медичного дослідження за зразком. Виявити взаємозв’язок даних методом кореляційного аналізу та інтерпретувати результати.
 41. Призначити назву Листа книги Статоброблення та надрукувати його.
 42. Діагностичні програми та експертні системи в медицині.
 43. Завантажити запропоновану програму медичного напряму. Користуватися програмою. Розв’язати медичне завдання за допомогою цієї програми.
 44. Переваги та недоліки комп’ютерних методів дослідження в медицині.