Медична інформатика. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. Лікувальна справа.справа.

 1. Виконувати дії при зависанні комп’ютера.
 2. Правильно закінчувати роботу на комп’ютері.
 3. Створення файлової системи заданої конфігурації.
 4. Завантажувати текстовий процесор.
 5. Створювати та зберігати текстові документи в текстовому процесорі.
 6. Настроювати середовище користувача текстового процесора.
 7. Редагувати та форматувати текст.
 8. Підключати перевірку орфографії.
 9. Створювати таблиці довільного рівня складності.
 10. Редагувати таблиці.
 11. Форматувати таблиці.
 12. Вводити числову та текстову інформацію в таблиці.
 13. Готувати документи до друку.
 14. Вводити та редагувати медичні дані в табличному процесорі.
 15. Виконувати обчислення та використовувати стандартні функції для оброблення та аналізу медичної інформації.
 16. Вводити та редагувати статистичні дані в табличному процесорі.
 17. Використовувати операції та функції для оброблення статистичних даних, введених у табличний процесор.
 18. Аналізувати статистичні дані.
 19. Будувати діаграми та графіки.
 20. Створювати елементи діагностичних систем для оброблення та аналізу медичної документації.
 21. Створювати бази даних у заданому форматі та редагувати їх.
 22. Здійснювати пошук інформації в базі даних.
 23. Використовувати базу даних для профогляду та диспансеризації населення.
 24. Створювати звіти, використовуючи медичну інформацію.
 25. Користуватися табличним процесором для створення фрагмента медичної експертної системи.