Медична інформатика. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК. Сестринська справа.

 1. Уміти правильно ввімкнути ПК і зовнішні пристрої.
 2. Уміти користуватися клавіатурою та маніпулятором “миша”.
 3. Виконувати дії з елементами графічного інтерфейсу користувача за допомогою маніпулятора “миша”.
 4. Працювати з елементами вікна програми “Мой компьютер” (представити інформацію у вікні програми різними способами; на прикладі робочої дискети (А) вивчити порядок форматування дисків, оцінювати ресурси різних дисків).
 5. Вимикати та перевантажувати ПК. Виконувати правильні дії в разі “зависання” комп’ютера.
 6. Запускати навігаційну програму “Проводник”.
 7. Виконувати основні операції з файловою структурою: запускати програми, створювати папки, відкривати документи, копіювати та вилучати файли і папки, упорядкувати інформацію в папках.
 8. Завантажувати текстовий редактор Word.
 9. Створювати новий документ Word.
 10. Набирати текст.
 11. Редагувати текст.
 12. Форматувати текст.
 13. Підключати перевірку орфографії, проводити пошук синонімів у тезаурусі.
 14. Перекладати текст з російської на українську мову за допомогою перекладача та редагувати його.
 15. Зберігати текст.
 16. Друкувати текст.
 17. Створювати таблицю методом малювання або іншими методами у MicrosoftWord.
 18. Форматувати таблиці.
 19. Редагувати таблиці.
 20. Уводити числову та текстову інформацію в таблиці у MSWord.
 21. Виконувати елементарні арифметичні дії у MSWord.
 22. Завантажувати процесор ЕТ.
 23. Уводити, редагувати числову, формульну та текстову інформацію.
 24. Виконувати елементарні обчислювання у ЕТ.
 25. Проводити статистичний аналіз даних (підрахунок коефіцієнта кореляції або іншої характеристики) за допомогою MSExcel.
 26. Будувати діаграми та графіки за допомогою MSExcel.
 27. Створювати елементарні бази даних за допомогою MSExcel.
 28. Фільтрувати та впорядковувати дані.
 29. Здійснювати прості запити.
 30. Завантажувати Outlook Express (MS Outlook).
 31. Користуватися пошуковими системами.
 32. Здійснювати пошук медичної інформації.
 33. Зберігати корисну інформацію в особистій папці.
 34. Здійснювати приймання-передавання електронних листів, керувати папками.
 35. Спостерігати, яким шляхом отримують медико-біологічну інформацію в МАКС.
 36. Уміти робити висновки про перевагу комп’ютерних методів дослідження перед некомп’ютерними (неінвазивність і нешкідливість деяких методів, швидкість обстеження).
 37. Уміти робити висновки про обмеженість деяких комп’ютерних методів обстеження.
 38. Ознайомлюватися з функціями молодшого медичного персоналу щодо підготовки хворих до обстеження.