Медична інформатика. Теми СПРС. Лікувальна справа.

  1. Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Програмне забезпечення ПК.
  2. Операційні системи. Інтегрований пакет прикладних програм (ППП). Автоматизоване робоче місце (АРМ) медпрацівника. Стандартизована історія хвороби.
  3. Комп’ютерні діагностичні системи (КДС): імовірнісні, консультативні.
  4. Системи профоглядів населення, призначення, принцип роботи, переваги.
  5. Системи диспансеризації населення, призначення, принцип роботи.
  6. Метапошукові системи. Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації в мережі Internet — українській пошуковій системі. Телемедицина.
  7. Системи дозиметричного планування.
  8. Рентгенівська комп’ютерна томографія.
  9. Томографія з використанням електромагнітних полів.
  10. Позитронно-емісійна томографія.