Медична інформатика. Теми СПРС. Сестринська справа.

№ з/п Тема Кількість годин
1 Профілактичні вправи для зменшення втоми під час роботи за комп’ютером 2
2 Hardware, поступова модернізація. Портативні ПК класи ноутбуків 4
3 Прикладні програми загального та спеціального призначення 2
4 Можливості пакетуAccess. Програма для підготовки презентаційMicrosoftPowerPoint 4
5 Створення електронних форм і бланків медичної документації засобами текстового процесора MSWord. Захист форми та її застосування 3
6 Ведення медичної статистики засобами ЕТ Excel 2
7 Робота в глобальних мережах. Метапошукові системи. Пошук інформації в Internet — українській пошуковій системі 4
8 АРМ медичного працівника. Стандартизована історія хвороби. Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям. МКХ-10. Комп’ютерні діагностичні системи (КДС): ймовірнісні консультативні та експертні. МІС лікувально-профілактичних закладів (скринінги) 4
9 Планувальні дозиметричні системи (ПДС) у променевих процедурах.Системи управління лікувальним процесом 4
10

Рентгенівська комп’ютерна томографія.

Позитивно-емісійна томографія

4
  Усього 33