СПРС № 2

Тема: Біологічна роль карбону

І Актуальність теми: Біологічна роль хімічних елементів в організмі тварин і людини дуже багатогранна. Елементи – органогени, до яких належить Карбон, є основою всіх біосистем оскільки вони входять до складу білків, ферментів, вітамінів, гормонів, нуклеїнових кислот і води, яка об’єднує всі

частини організму в єдине ціле.

ІІ Навчальні цілі

          знати: Фізичні та хімічні властивості Карбону, фізіологічну роль його сполук

         вміти: Трактувати взаємозв’язок між біологічною роллю елементів - органогенів, та формою, в якій вони перебувають в організмі. 

ІІІ Література:

          Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія

                         (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. С. 144-146

      Додаткова: Миронович А.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч.

                           посібник К.: Каравела, 2007.-с. 13-15

ІV Зміст теми

1.     Підготуйте реферати або доповіді з таких тем:

1.Вуглекислий газ і його значення

2.Чадний газ та ціаніди, їх токсична дія на організм.

3.Біологічна роль Карбону та медичні препарати, що містять цей елемент.

4. Роль карбону і його неорганічних сполук у життєдіяльності організму.

 2.     Розвязання розрахункових задач.

1. Під час печії людина використовує сіль карбонатної кислоти. Обчислити склад солі, яка містить 23,38% Натрію,1,19% Гідрогену; 14,28% Карбону і 57,14% Оксигену. Яку реакцію має розчин цієї солі.

2. Тютюновий дим від однієї спаленої цигарки містить 14,3 мкг СО. Обчисліть відсоток СО спалених 20 цигарок від гранично допустимої концентрації (ГДК) СО -60 мг/м3 протягом 60 хвилин.

3. У разі болю в горлі використовують ліки “Стрепсілс” – по вісім льодяників на день. Кожен льодяник містить 2,6 г цукру (C12H22O11). Обчислити кількість атомів Карбону введених в організм за два дні.

 4. Метанол, який є складовою аспартаму, замінника цукру в напоях, може привести до розвитку пухлин головного мозку та мутації ДНК людини. Обчисліть масову частку (%) метанолу та число його молекул у 10л. напою що містить 0.006 мг метанолу. Густину розчину прийміть умовно за 1г/мл.

 5. Чадний газ СО, взаємодіючи з гемоглобіном крові, утворює карб оксигемоглобін СОНв, який не переносить кисень. Унаслідок цього кисень не надходить до клітин головного мозку й людина гине. Якою була концентрація СО в повітрі кімнати  (г/м3) якщо людина перебуває в ній 2 години і в її організм потрапило 0,3655 ·1023 молекул отруйного газу? Об’єм кімнати -60м3.