Мікробіологія. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ. Лікувальна справа.

Загальна мікробіологія

 1. Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в подоланні інфекційних хвороб.
 2. Класифікація мікроорганізмів.
 3. Морфологія бактерій, їх розміри та основні форми.
 4. Будова бактеріальної клітини.
 5. Хімічний склад мікроорганізмів.
 6. Живлення мікроорганізмів, їх основні типи.
 7. Дихання мікроорганізмів.
 8. Ріст і розмноження мікроорганізмів.
 9. Живильні середовища, їх класифікація, виготовлення і застосування.
 10. Поширення мікроорганізмів у природі. Роль води, повітря, ґрунту в передаванні інфекційних хвороб.
 11. Нормальна мікрофлора організму людини.
 12. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми.
 13. Стерилізація, основні види. Стерилізація медичних інструментів, перев’язувального та хірургічного матеріалу, лабораторного посуду, живильних середовищ.
 14. Дезінфекція. Дезінфекційні речовини, виготовлення з них дезінфекційних розчинів. Поняття про антисептику та асептику.
 15. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування.
 16. Антибіотики, їх походження, класифікація. Застосування. Побічна дія антибіотиків, методи її подолання.
 17. Етапи розвитку інфекційного процесу.
 18. Джерела інфекції, механізми передавання, вхідні ворота.
 19. Форми інфекційного процесу.
 20. Імунітет, його види; неспецифічні та специфічні чинники імунітету.
 21. Серологічні реакції, їх практичне застосування.
 22. Вакцини — препарати для створення активного імунітету. Види вакцин, принципи виготовлення їх. Методи вакцинації. Ревакцинація.
 23. Антитоксичні та діагностичні сироватки. Методи їх виготовлення та зберігання. Імуноглобуліни (гамма-глобуліни).
 24. Алергія, її основні форми.
 25. Анафілактичний шок. Стан анафілаксії та запобігання йому.
 26. Сироваткова хвороба, її профілактика.
 27. Діагностичні алергійні реакції, їх значення.

Спеціальна мікробіологія

 1. Патогенні коки. Загальна характеристика групи.
 2. Стафілококи. Біологічні властивості. Хвороби, спричинені стафілококами.
 3. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики стафілококових хвороб.
 4. Стрептококи. Біологічні властивості. Хвороби, спричинені стрептококами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 5. Стрептококи пневмонії (пневмококи). Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 6. Менінгококи. Біологічні властивості. Хвороби, спричинені менінгококами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 7. Гонококи. Біологічні властивості. Хвороби гонококової етіології. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторного дослідження.
 8. Ешерихії, біологічні властивості. Роль кишкової палички в організмі людини, епідеміологія, патогенез. Матеріал для дослідження. Методи лабораторної діагностики ешерихіозів.
 9. Сальмонели. Біологічні властивості. Хвороби, спричинені сальмонелами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 10. Шигели. Біологічні властивості. Хвороби, спричинені шигелами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 11. Холерні вібріони. Біологічні властивості. Особливості роботи зі збудниками дуже небезпечних інфекцій. Патогенез холери. Матеріал для дослідження. Методи лабораторної діагностики.
 12. Коринебактерії дифтерії. Біологічні властивості. Патогенез, клінічні ознаки дифтерії, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих на дифтерію, її профілактика.
 13. Бордетели — збудники кашлюку. Біологічні властивості. Патогенез, клінічні ознаки кашлюку, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічна профілактика кашлюку.
 14. Мікобактерії туберкульозу. Біологічні властивості. Патогенез, клініка туберкульозу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих на туберкульоз, його профілактика.
 15. Загальна характеристика збудників зоонозних інфекцій: чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки. Взяття матеріалу для дослідження та заходи безпеки під час роботи зі збудниками особливо небезпечних інфекцій. Патогенез, клініка зоонозних інфекцій, імунітет. Специфічне лікування хворих, профілактика.
 16. Загальна характеристика патогенних клостридій. Особливості лабораторної діагностики ранової анаеробної інфекції (газової гангрени), правця. Особливості взяття матеріалу для дослідження та заходи безпеки. Специфічне лікування хворих та профілактика.
 17. Біологічні властивості збудника ботулізму. Патогенез, клініка ботулізму, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Специфічне лікування хворих, профілактика.
 18. Загальна характеристика патогенних спірохет. Збудник сифілісу. Патогенез, клініка сифілісу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження в різні періоди хвороби. Методи лабораторної діагностики.
 19. Короткі відомості про збудників поворотного тифу і лептоспірозів.
 20. Загальна характеристика рикетсій. Збудники висипного тифу. Патогенез, клінічні ознаки висипного тифу, імунітет. Взяття матеріалу і заходи безпеки. Лабораторна діагностика. Специ­фічна профілактика.
 21. Віруси. Принципи класифікації та загальна характеристика.­
 22. Принципи лабораторної діагностики вірусних інфекцій.
 23. Короткі відомості про ВІЛ (вірус СНІДу).