Мікробіологія. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ. Сестринська справа.

 1. Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними хворобами.
 2. Історіярозвиткумікробіології. Вітчизняні вчені, їх внесок у розвиток науки.
 3. Поняття про класифікацію мікроорганізмів. Вид як основна класифікаційна категорія.
 4. Морфологія бактерій, їх розміри та основні форми.
 5. Будова бактеріальної клітини.
 6. Хімічний склад мікробної клітини.
 7. Живлення мікроорганізмів, основні типи.
 8. Дихання мікроорганізмів.
 9. Ріст і розмноження мікроорганізмів.
 10. Поживні середовища, класифікація, застосування.
 11. Бактеріологічний метод дослідження, значення для діагностики інфекційних захворювань.
 12. Поширення мікроорганізмів у природі. Роль води, повітря, грунту в передаванні інфекційних хвороб.
 13. Мікрофлора організму людини.
 14. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми.
 15. Стерилізація, основні види. Стерилізація медичного інструментарію, перев’язувального та хірургічного матеріалу, лабораторного посуду.
 16. Дезінфекція. Дезінфекційні речовини, виготовлення дезінфекційних розчинів.
 17. Поняття про антисептику та асептику.
 18. Генетика мікроорганізмів. Генотипова і фенотипова мінливість.
 19. Бактеріофаг, його природа та практичне застосування.
 20. Поняття про антибіотики, їх походження, класифікацію. Застосування.
 21. Побічна дія антибіотиків, методи її подолання.
 22. Визначення понять “інфекція”, “інфекційний процес”,”інфекційна хвороба”.
 23. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекційних хвороб. Етапи розвитку інфекційного процесу.
 24. Джерела інфекції, вхідні ворота, механізми та шляхи передавання.
 25. Експериментальний метод дослідження, його застосування.
 26. Імунітет, його види; неспецифічні і специфічні чинники імунітету.
 27. Серологічний метод дослідження та його значення.
 28. Імунодефіцитні стани. Імунний статус організму людини.
 29. Вакцини — препарати для створення активного імунітету. Види вакцин, принципи виготовлення. Методи вакцинації. Ревакцинація.
 30. Сироватки. Метод виготовлення і зберігання.
 31. Поняття про алергію, її основні форми.
 32. Анафілактичний шок. Стан анафілаксії та запобігання йому.
 33. Сироваткова хвороба, її профілактика.
 34. Діагностичні алергійні реакції, їх значення.
 35. Патогенні коки. Загальна характеристика групи.
 36. Стафілококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені стафілококами. Особливості взяття матеріалу для дослідження.Методи лабораторної діагностики стафілококових хвороб. Терапія.
 37. Стрептококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені стрептококами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія.
 38. Стрептококи пневмонії (пневмококи). Мікробіологічна характеристика.Хвороби, що спричинені стрептококами пневмонії. Матеріал для дослідження, особливості взяття. Методи, лабораторної діагностики. Терапія.
 39. Менінгококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені менінгококами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія.
 40. Гонококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби гонококової етіології. Матеріал для дослідження, особливості взяття. Методи лабораторного дослідження. Терапія.
 41. Родина кишкових бактерій. Загальна характеристика групи.
 42. Ешерихії, мікробіологічна характеристика. Роль кишкової палички в організмі людини, діареєгенні кишкові палички. Матеріал для дослідження. Методи лабораторної діагностики ешерихіозів. Терапія.
 43. Сальмонели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені сальмонелами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія.
 44. Шигели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені шигелами. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія.
 45. Холерні вібріони. Мікробіологічна характеристика. Особливості роботи зі збудниками особливонебезпечних інфекцій. Патогенез холери. Матеріал для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Терапія.
 46. Коринебактерії дифтерії. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічні ознаки дифтерії, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих на дифтерію, її профілактика. Терапія.
 47. Бордетелизбудники коклюшу. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічні ознаки коклюшу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічна профілактика коклюшу. Терапія.
 48. Мікобактерії туберкульозу. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічна картина туберкульозу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих на туберкульоз, його профілактика. Терапія.
 49. Загальна характеристика збудників зоонозних інфекцій: чуми, туляремії, бруцельозу, сибірки. Взяття матеріалу для дослідження та заходи безпеки під час роботи зі збудниками особливонебезпечних інфекцій. Патогенез, клінічна картина зоонозних інфекцій, імунітет. Специфічне лікування хворих, профілактика.
 50. Загальна характеристика патогенних клостридій. Особливості лабораторної діагностики ранової анаеробної інфекції — газової гангрени, правця. Особливості взяття матеріалу для дослідження і заходи безпеки. Специфічне лікування хворих і профілактика.
 51. Мікробіологічна характеристика збудника ботулізму. Патогенез, клінічна картина ботулізму, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Специфічне лікування хворих, профілактика.
 52. Загальна характеристика патогенних спірохет. Збудник сифілісу. Патогенез, клінічна картина сифілісу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження врізні періоди хвороби. Методи лабораторної діагностики.
 53. Короткі дані про збудників поворотного тифу і лептоспірозів.
 54. Загальна характеристика рикетсій. Збудник висипного тифу. Патогенез, клінічні ознаки висипного тифу, імунітет. Взяття матеріалу і заходи безпеки. лабораторна діагностика. Специфічна профілактика.
 55. Хламідії. Особливості морфології. Роль у патології людини. Патогенні види. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування.
 56. Мікоплазми. Особливості       морфології, патогенні види. Роль у патології людини. Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування.
 57. Мікробіологічна характеристика дерматомікозів (трихофітії, фавусу, мікроспорії, епідермофітії).
 58. Мікробіологічна характеристика грибів роду Candida. Їх роль у патології людини. Методи лабораторної діагностики.
 59. Віруси. Принципи класифікації і загальна характеристика.
 60. Короткі дані про РНК-геномні віруси (грипу, сказу, епідемічного паротиту, кору, гепатиту А, поліомієліту, Коксакі, ЕСНО, кліщового енцефаліту).
 61. Короткі дані про ДНК-геномні віруси (вірус натуральної віспи, герпес-віруси).
 62. Короткі відомості про віруси гепатитів В і С. Особливості епідеміології. Патогенез хвороби. Методи вірусологічної діагностики. Специфічна профілактика.
 63. Ретровіруси. Вірус імунодефіциту людини. Основні властивості. Епідеміологія. Вірусологічна діагностика СНІДу. Профілактика і лікування.