Охорона праці. Сестринська справа. Перелік питань до семестрового екзамену.

1.Які основні повноваження ЄС закріплені Маастрихтським Договором?

2.Коли відзначається Всесвітній день охорони праці, заснований МОП?Які проблеми висвітлюються в доповіді МОП призначеної цьому заходу?

3.Значення медичних оглядів працівників. Порядок проведення медичних оглядів.

5.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки "Основи охорони праці".

6.У чому полягають заходи щодо попередження виникнення електростатичного заряду у персоналу ОБ та у хворого під час операції?

7.Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

8.Дії персоналу у разі пожежі, вибуху в опер. блоці.?

9.Які шкідливі чинники можуть бути небезпечними для медичних сестер інфекційних відділень?

10.Приведіть приклади дії одного шкідливого фактору у різних групах виробництва.

11.Як здійснюється бактеріологічний контроль в опер. блоці, його мета?

12.Які причини зумовлюють значне поширення внутрішньо лікарняних інфекцій?

13.Назвіть профілактичні методи запобігання професійним зараженням вірусними гепатитами В,С.

14.Як поділяються за своєю природою дії небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

15.Охарактеризуйте стерильну зону.

16.Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.

17.У чому полягають заходи щодо попередження виникнення електростатичного заряду у персоналу ОБ та у хворого під час операції?

18.Для чого іонізуюче опромінення використовується в медицині?

19.Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації, транспортування. Штучне дихання. Непрямий (закритий) масаж серця.

20.Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.

21.Як повинен бути встановлено операційний стіл? Загальни вимоги до опер блоків.

22.Назвіть причини, які зумовили виникнення науки "Основи охорони праці".

23.Які основні шляхи передавання інфекції від пацієнтів медичному персоналу?

24.Перелікуйте міжнародні організації співробітництва в галузі охорони праці.

25.Сфера дії закону України про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку.

26.Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

27.Значення МОП, як міжнародної організації праці.

28.Значення медичних оглядів працівників. Огляду якими лікарями - спеціалістами підлягає медперсонал при прийомі на роботу та 2 рази на рік?

29.Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

30.Огляду якими лікарями - спеціалістами підлягає медперсонал при прийомі на роботу та 2 рази на рік?

31.У чому полягає профілактика професійних заражень?

32.Опіки, їх класифікація. Перша допомога при опіках, тепловому та сонячному ударах.

33.Показання до обстеження на золотистий стафілокок. Огляду якими лікарями - спеціалістами підлягає медперсонал при прийомі на роботу та 2 рази на рік?

34.Якого санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму слід дотримуватися під час узяття крові на аналіз?

35.Правила зберігання дезінфекційних розчинів та засоби індивідуального захисту персоналу під час здійснення дезінфекційних робіт.

36.У чому полягає біологічна, термічна, механічна дія струму?

37.Огляду якими лікарями - спеціалістами підлягає медперсонал при прийомі на роботу та 2 рази на рік?

38.Дії чергового медперсоналу у разі виникнення пожежі.

39.Показання до обстеження на золотистий стафілокок.

40.Правила зберігання дезінфекційних розчинів та засоби індивідуального захисту персоналу під час здійснення дезінфекційних робіт.

41.Дії працівників при виявленні в приміщенні чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь.

42.Перелікуйте міжнародні організації співробітництва в галузі охорони праці.

43.Загальні вимоги до операційних блоків.

44.Як можна знизити дозу опромінення медперсонала?

45.На підставі яких даних складається представником державної санітарно-епідеміологічної служби санітарно-гігієнічна характеристика умов праці?

46.Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План евакуації з приміщень у разі аварії

47.Для чого іонізуюче опромінення використовується в медицині?

48.Основна мета та функції МАГАТЄ.

49.Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь.Спеціальне 50.розслідування нещасних випадків

52.Загальні вимоги до операційних блоків.

53.Як можна знизити дозу опромінення медперсонала?

54.Приведіть приклади дії небезпечних і шкідливих факторів на організм медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

55.Перелікуйте первинні засоби гасіння, їх розміщення, сигналізація.

56.У яких випадках складається акт за формою Н-1. Навчання з питань охорони праці.

57.Значення гігієнічного нормування у профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

58.У чому полягають заходи щодо попередження виникнення електростатичного заряду у персоналу ОБ та у хворого під час операції?

59.Назвіть організації міжнародного співробітництва в галузі охорони праці.

60.Надання медичної допомоги при збереженні свідомості та при відсутності ознак життя у постраждалого.

61.Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План евакуації з приміщень у разі аварії

62.Показання до обстеження на золотистий стафілокок.

63.Порядок проведення медичних оглядів.

64.Основна мета та функції МАГАТЄ.

65.Значення гігієнічного нормування у профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

66.Сфера дії Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

67.У чому полягають заходи щодо попередження виникнення електростатичного заряду у персоналу ОБ та у хворого під час операції?

Відповіді: підручник Касевич Н.М.; мій підручник

Додаткові запитання:

 1. Навчання з питань охорони праці та порядок перевірки знань.
 2. Сфера дії Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
 3. Правила безпеки при роботі з електрообладнанням.
 4. Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці, та порядок їх проходження.
 5. Облік і аналіз причин нещасних випадків.
 1. Сфера дії Закону України «Про охорону праці».
 2. Забезпечення пожежної безпеки. Мета і завдання пожежної охорони.
 3. Основні принципи страхування від нещасного випадку.
 4. Основні вимоги електробезпеки до працівників.
 5. Перша допомога при утопленні. Перша допомога при відмороженні.
 6. Розслідування та облік випадків виявлених хронічних професійних захворювань.
 1. Права на охорону праці під час укладання трудового договору.
 2. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки на території України.
 3. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещадного випадку.
 4. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при кровотечі.
 1. Участь страхових організацій в забезпеченні пожежної безпеки. Протипожежні об'єднання громадян.
 2. Сфера дії закону України про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку.
 3. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при опіках, тепловому та сонячному ударах.
 4. Розслідування причин, що призвели до професійного захворювання.
 1. Процедура страхування працівників та взяття на облік страхувальників страховиком.
 2. Основні принципи надання першої долікарської допомоги.
 1. Порядок забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту.
 2. Поняття про страховий ризик і страховий випадок.
 3. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при опіках, тепловому та сонячному ударах.
 4. Порядок реєстрації і облік випадків професійних захворювань
 1. Охорона праці жінок, інвалідів та молоді.
 2. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.
 3. Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
 4. Перша допомога при переломах. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку.
 5. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
 1. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 2. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобігання пожежам.
 3. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 4. Порядок проходження інструктажу з електробезпеки.
 5. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.
 6. Повідомлення про нещасні випадки та їх розслідування.
 1. Функціонування служби охорони праці на підприємстві.
 2. Дії працівників при виявленні в приміщенні чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі.
 3. Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь.
 4. Спеціальне розслідування нещасних випадків
 1. Способи реанімації,  підготовлення потерпілого до реанімації, транспортування. Штучне дихання. Непрямий (закритий) масаж серця.
 2. Звітність та інформування про нещасні випадки.
 1. Забезпечення обов'язкового медичного огляду працівників певних категорій.
 2. Порядок роботи та положення про пожежно-технічну комісію.
 3. Порядок тимчасового переведення потерпілого на легшу роботу.
 4. Правила безпеки при роботі з лабораторним електрообладнанням.
 5. У яких випадках складається акт за формою Н-1.
 1. Навчання з питань охорони праці.
 2. Протипожежні об'єднання громадян.
 3. Симптоми отруєнь. Перша допомога при отруєннях.
 1. Інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, їх види та терміни проведення.
 2. Положення та функції добровільної пожежної дружини.
 3. Законодавчі вимоги до розгляду справ про страхові виплати.
 4. Виконання студентами лабораторних робіт з використанням електроприладів. Необхідна група допуску та порядок її отримання.
 5. Основні симптоми струсу головного мозку. Перша допомога.
 6. Розслідування та облік нещасних випадків.
 1. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План евакуації з приміщень у разі аварії
 2. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки.
 3. Поняття суб'єкту та об’єкту страхування від нещасного випадку.
 4. Вимоги електробезпеки для посадової особи, відповідальної за безпеку у лабораторії. Необхідна група допуску та порядок її отримання.
 5. Вимоги до осіб, що надають першу долікарську допомогу потерпілим.
 6. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

література: Тарасюк В.С. ; Касевич Н.М