Охорона праці. Лікувальна справа. Теми СПРС.

Тема:№1 «Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.Основні напрямки співробітництва»

Тема № 2 « Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці»

Тема № 3: «Система управління охороною праці в галузі .Навчання з питань охорони праці.»

Тема№4: «Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків».

Тема№5: « Розслідування професійних захворювань» 

Тема№6: «Токсичні речовини»    

Тема№7: «Техніка безпеки при експлуатації автоклавів»       

Тема: №8: « Мікробіологічні шкідливі чинники.»

Тема№9: "Стрес і нервове виснаження."            

Тема№10: «Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів.»  

Тема№11: « Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах»

Тема№12: «Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.»