Охорона праці. Сестринська справа. Теми СПРС.

Тема: №1 «Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.Основні напрямки співробітництва»

Тема: № 2. « Основні поняття у галузі охорони праці. Предмет, структура, зміст, мета курсу "Основи охорони праці»

Тема: № 3: «Система управління охороною праці в галузі»

Тема: №4 «Навчання з питань охорони праці».

Тема: №5 «Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків» .

Тема: №6: «Розслідування професійних захворювань»

Тема: №7: «Токсичні речовини». 

Тема: №8: «Правила забудови, техніка безпеки в операційному блоці.

Техніка безпеки при експлуатації балонів»

Тема: №9: «Опромінення. Охорона праці в рентгенологічних кабінетах»     

Тема: №10: «Мікробіологічні шкідливі чинники. Охорона праці персоналу інфекційної лікарні. Техніка безпеки у протитуберкульозних закладу»

Тема: №11: «Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі в акушерських стаціонарах»

Тема: №12: «Правила експлуатації та охорони праці у психоневрологічних та психіатричних лікарнях.»

Тема: №13: «Стрес і нервове виснаження»

Тема: №14: «Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів. Техніка безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах»      

Тема: №15 «Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах»

Тема: №16: «Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві»