Латинська мова. СПРС

 1. Захоплююче життя слова: слова латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія).

 2. За допомогою словників установити, що таке міф — дійсне, історичне, вигадане? Різновиди міфів.

 3. За допомогою довідкової літератури встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладонатощо.

 4. Опрацювати додатково теоретичний матеріал про порядок слів та правило перекладу простого латинського речення.

 5. Вивчити додатково матеріали про залежність відмінкових закінчень іменників у Асс. та Abl. від вживання перед ними прийменників.

 6. Терміни. Види термінів. Утворення клінічних термінів, які означають назви методів лікування, обстеження та дослідження за допомогою кінцевих терміноелементів: ‑graphia, -metria, -gramma, -scopia.

 7. Лікарські форми. Лікарські форми, які вживають за кордоном.

 8. Латинські префікси, які використовують для утворення клінічних термінів: intra-, post-, sub-, super-, inter-, supra-.

 9. Етимологія назв дерев на -us.

 10. Назви препаратів, які включають до свого складу позначення лікарської форми: мазь новокаїнова, сироп алтейний, настоянка валеріанова, олія вазелінова.

 11. Прізвища в назвах лікарських препаратів.

 12. Частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів.

 13. Встановити етимологічні витоки запропонованих викладачем слів типу калорія, гуманність, флора, легальний, гонорар.

 14. Утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів: -necrosis, -ptosis, -sclerosis, -stenosis, -rrhexis.

 15. Іменники середнього роду грецького походження на -ma.

 16. Опрацювати запропонований викладачем додатковий матеріал та простежити за використанням прикметнників у різних ступенях порівняння в назвах лікарських рослин: Cucurbita maxima, Plantago major, Polygonum minus, Vinca minor, Chelidonium majus.

 17. Cтупені порівняння прикметників прийменникового походження.

 18. Звороти зі словом dies у медичній термінології.

 19. Грецькі числівники-префікси: di-, tri-, tetra-, pent-, hex-, hept-, octo- в назвах лікарських засобів та полівітамінних препаратів.

 

ТЕМА № 1

 

Захоплююче життя слова: слова латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія)

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен володіти спеціальною анатомічною, клінічною та фармацевтичною лексикою з етіології латинських запозичень у рідній мові.

 

Актуальність вивчення латини підтверджується щоденним використанням латинської термінології у медичній практиці.

 

2.Навчальна мета: Пояснити необхідність володіти латиною, як фаховою мовою.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні латинські запозичення, їх роль у створенні фахової термінології у багатьох галузях.

Розуміти значення латини у медицині, знати основні термінотворчі елементи латини, називати українські слова латинського походження.

 

3.Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Українська мова

 

Фармакологія

Поняття «запозичення»

 

Фахову термінологію

Використовувати знання

 

Знайти латинські терміни у медичних текстах

 

4. У даній самостійній роботі необхідно навести приклади слів латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія).

 

Висвітлити у цій роботі становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов. Цікава інформація про детальну етимологію декількох слів може доповнити зміст роботи.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.І. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Інтернет-сайти

 

Словники

 

6.Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Підібрати інформацію про запозичення з латинської мови, назвати основні галузі фахової мови, які мають найбільшу кількість латинських слів.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої темі повинна бути написана українською мовою, об’ємом 1-3 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..37 впр.1 а,б,в

 

 

 

ТЕМА № 2

 

Міф – дійсне, історичне, вигадане? Різновиди міфів

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен не тільки володіти необхідним лексичним та граматичним матеріалом з латини, а й бути обізнаним у курсі зарубіжної літератури, знати античних поетів та зміст найвідоміших античних міфів.

 

2.Навчальна мета: Розширити знання з античної літератури.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основних героїв античних міфів, їх роль у історії світової літератури

Розказати зміст декількох міфів та пояснити їх сюжет

 

3.Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

 

Антична література

Представників світової літератури

 

Міфи та їх героїв

Використовувати знання

 

 

Переказати відомі міфи та пояснити їх сюжет

 

4. У даній самостійній роботі необхідно за допомогою словників встановити, що таке міф – дійсне, історичне, вигадане? Навести матеріал про виникнення міфів, їх різновиди та значення у античній літературі. Необхідно назвати основні види міфів. Також треба написати 5-10 назв найвідоміших міфів та їх авторів. Становлення античної літератури, її вплив на розвиток основних європейських мов, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

Необхідно також написати 5-10 відомих Богів та інших головних героїв античних міфів.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.І. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Інтернет-сайти

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Назвати основних представників античності, переказати сюжет декількох міфів.

Оформити у вигляді реферату

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об’ємом 2-3 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..42-43 впр.1 а,б; 2 а,б

 

 

 

ТЕМА № 3

 

Встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладонатощо

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських назв лікарських рослин, які вживаються у фармацевтичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні назви лікарських рослин, їх роль у створенні фахової термінології

Розуміти значення латинських та грецьких назв лікарських рослин, які схожі з українськими назвами.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Українська мова

 

Фармакологія

Назви лікарських рослин

Правила використання запозичень.

Фахову термінологію

Використовувати знання

Використовувати знання

 

Пояснити лікарські властивості рослин.

 

4. У названій самостійній роботі треба за допомогою довідкової літератури встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладона та інших, які звучать латинською та українською мовою однаково.

 

У першій частині роботи треба виписати декілька таких назв лікарських рослин латинською мовою та перекласти їх українською.

 

У другій частині надати інформацію про їх лікарські властивості.

 

У третій частині розкрити етимологію походження цих назв.

 

Необхідно назвати основні фармацевтичні назви лікарських засобів, які походять від вказаних назв лікарських рослин.

 

Наприклад:

 

Clycyrriza – Clycyrinum

 

Valeriana – Valocardinum, Corvalolum

 

Становленнялексикита її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні запозичення, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

Необхідно також написати 10-15 рецептів з назвами лікарських засобів або лікарських рослин, де вжито такі іменники.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.І. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Інтернет-ресурси

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

-Підібрати схожі з українськими латинські назви лікарських рослин

-Дослідити етимологію українських назв лікарських рослин.

-Написати рецепти з цими назвами

Оформити у вигляді рецептів

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об’ємом 2-3 сторінки

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..48-49 впр. 1 а,б; 2 а,б

 

 

 

ТЕМА № 4

 

Порядок слів та правила перекладу простого латинського речення

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти головні та другорядні члени речення.

 

2.Навчальна мета: Навчитися основним правилам техніки перекладу.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні синтаксичні правила

Виділяти для правильного перекладу основні та другорядні члени речення.

 

3.Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

Синтаксичні правила, будову речень.

Синтаксичні правила, будову речень.

Визначити головні члени речення

Використовувати знання

 

4.У названій самостійній роботі треба опрацювати додатково теоретичний матеріал про порядок слів та правило перекладу простого латинського речення.

 

Необхідно назвати основні правила побудови речення, вказати місце дієслова (присудка).

 

Також необхідно написати 10-15 речень латиною та перекласти їх на українську. При цьому обов’язково визначити головні та другорядні члени речення.

 

Становлення синтаксису та його вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні правила, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.І. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Інтернет-ресурси

 

Словники

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Підібрати 3-4 прості речення та перекласти їх.

Визначити головні та другорядні

Оформити у вигляді граматичних завдань

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об’ємом 1-2 сторінки

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..54-55 впр. 1 а,б,в; 2 а,б

 

 

 

ТЕМА № 5

 

Залежність відмінкових закінчень іменників у Acc. та Abl. від вживання перед ними прийменників

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення граматичних конструкцій латинських словосполучень та вживати їх у клінічній та фармацевтичній термінології, а також розуміти залежність відмінкових закінчень іменників у Acc. та Abl. від вживання перед ними прийменників

 

2.Навчальна мета: Навчитися основним правилам залежності відмінкових закінчень та техніки їх перекладу, навчитися розуміти латинські прийменники у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні прийменники, відмінкові закінчення іменників.

Розрізняти переклад іменників з прийменниками у різних відмінках (Acc.таAbl.)

 

3.Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

 

Українська мова

Відмінкові закінчення іменників, прийменники та їх управління

Відмінкові закінчення іменників, прийменників

Використовувати знання при перекладі

 

Використовувати знання при перекладі

 

 

 

4. У даній самостійній роботі треба вивчити додатково матеріали про залежність відмінкових закінчень іменників у Acc. та Abl. від вживання перед ними прийменників.

 

Самостійна робота вимагає знань з граматики, а саме:

 

 • граматичні категорії іменників та відмінкові закінчення іменників

 • прийменники та правила їх вживання

 

У роботі необхідно написати декілька словосполучень з прийменниками та перекласти їх. Дослідити зміни у перекладі при вживанні іменників з одними й тими самими прийменниками, але у різних відмінках (Acc. Abl.)

 

Наприклад:

 

Inaqua (Abl) в воду (куди ?)

 

In aquam (Acc) в воді (де?)

 

Також необхідно написати 10 речень, де вжито подібні словосполучення латиною з перекладом на українську мову.

 

Наприклад:

 

Додай в олію (куди?) Розчини в олії (де?)

 

Розведи в воді (де?) Поклади у воду (куди?),

 

Становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні правила, теж може бути освітленим у цій роботі. Тобто треба навести приклади з англійської або німецької мови.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6.Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Написати словосполучення з іменниками

2.Визначити відмінок та перекласти їх.

Оформити у вигляді граматичних завдань

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об’ємом 10-20 словосполучень

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..59-60 впр. 1 а; 2 а

Ст..64-65 впр.1 а,б; 2

 

 

 

ТЕМА № 6

 

Терміни. Види термінів. Утворення клінічних термінів, які означають назви методів лікування, обстеження та дослідження за допомогою кінцевих терміноелементів: ‑graphia, -metria, -gramma, -scopia

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських та грецьких дублетів суфіксів у анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.

 

2.Навчальна мета: Навчитися розуміти латинські суфікси у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні клінічні та анатомічні суфікси, їх роль у створенні фахової термінології

 

Розуміти значення латинських та грецьких дублетів суфіксів та вживати їх у клінічній термінології.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

 

 

Суфікси

 

Запозичені суфікси

 

Фахову термінологію

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Знайти латинські терміни з суфіксами у медичних текстах

 

4. У названій самостійній роботі треба роз’яснити, що таке «терміни». Дати визначення видів термінів. Проаналізувати утворення клінічних термінів, які означають назви методів лікування обстеження та дослідження за допомогою кінцевих терміноелементів: -qraphia, -metria, -qramma, -scopia.

 

У першій частині надати всю інформацію про терміни та термінологію, їх походження та вживання у різних галузях.

 

Далі пояснити на які види їх підрозділяють, та навести приклади.

 

Навести приклади найпоширеніших клінічних термінів з їх поясненням.

 

Дослідити утворення термінології у клінічній практиці за допомогою кінцевих терміноелементів: -qraphia, -metria, -qramma, -scopia. Навести приклади.

 

Наприклад:

 

Mammoqraphia, Thermometria, Gastroscopia.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Підібрати термінологію з греколатинськими суфіксами, яка використовується у клінічній термінології та перекласти їх.

Оформити у вигляді реферату

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, обємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..80-81 впр. 1 а,б,в; 2 а,б

 

 

 

Тема №7

 

Лікарські форми. Лікарські форми, які вживають за кордоном

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен знати все про лікарські форми та використовувати їх назви у рецептах та у фармацевтичній термінології.

 

2.Навчальна мета: Навчитися назвам лікарських форм латиною та подальшому їх вживанню у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні лікарські форми, їх роль у фармацевтиці

Вживати назви лікарських форм з назвами лікарських препаратів у рецептах.

 

3.Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Українська мова

Фармакологія

Медичну термінологію

Відміни іменників

Фахову термінологію

(основні лікарські форми)

Використовувати знання

Використовувати знання

Вживати ці назви у рецептах.

 

4. У названій самостійній роботі треба надати інформацію про існуючі лікарські форми, їх властивості та особливості при використанні. Також завданням є дослідити лікарські форми, які вживають за кордоном.

 

При описуванні лікарських форм треба написати усі назви латинською та українською мовами. Навести приклади найбільш уживаніших лікарських засобів, які використовують у тій чи іншій лікарській формі.

 

Наприклад:

 

Розчин (Solutio,onis)

 

Тут треба надати визначення, що таке розчин та якими вони бувають.

 

Далі треба навести приклади розчинів латинською та українською мовами.

 

SolutioAmmoniicaustici – розчин нашатирю

 

SolutioIodispirituosa – спиртовий розчин йоду

 

Необхідно також написати 10-15 рецептів з назвами лікарських засобів, де вжито назви лікарських форм.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Підібрати термінологію з назвами лікарських форм та перекласти їх.

Оформити у вигляді рецептів.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана об’ємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..87-89

 

 

 

Тема №8

 

Латинські префікси, які використовують для утворення клінічних термінів: intra-, post-, sub-, super-, inter-, supra-

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських та грецьких дублетів префіксів у анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися розуміти латинські префікси у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні клінічні та анатомічні префікси, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських та грецьких дублетів префіксів та вживати їх у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

 

Іноземна мова

Українська мова

Фармакологія

Префікси

Запозичені префікси

Фахову термінологію

Використовувати знання

Використовувати знання

Знайти латинські терміни з префіксами у медичних текстах.

 

4. У названій самостійній роботі треба навести матеріал про латинські префікси, які використовують для утворення клінічних термінів: intra-,post-, sub-, super-, inter-, supra-.

 

Необхідно виписати усі відомі клінічні терміни з греколатинськими дублетами префіксів, які використовуються у медичній (клінічній) термінології, українською та латинською мовами.

 

Необхідно розбити ці терміни на частини мови: іменники, прикметники, прислівники. Дослідити в яких частинах мови такі префікси зустрічаються найбільше.

 

Також необхідно написати 10-15 анатомічних термінів чи захворювань латиною з перекладом на українську мову, де вжито вказані префікси.

 

Становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні префікси, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Підібрати термінологію з греколатинськими префіксами, назвати основні префікси та перекласти їх.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою. об’ємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..91 впр. 1; 2

 

 

 

Тема №9

 

Етимологія назв дерев на -us

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти назви дерев латинською мовою у фармацевтичній термінології.

 

2.Навчальна мета: Навчитися вживати латинські та грецькі назви дерев у складній медичній термінології. Знати їх написання та переклад.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен вміти

Основні назви дерев їх роль у створенні фахової термінології

Правильно писати та відмінювати назви дерев латиною та вживати ці терміни у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Фармакологія

Назви дерев

 

Фахову термінологію

Використовувати знання.

Знайти латинські та грецькі назви дерев та вживати їх у рецептах.

 

4. У названій самостійній роботі треба надати інформацію про етимологію назв дерев на -us. Навести приклади відомих назв дерев та пояснити їх. Надати граматичний матеріал про особливості відмінювання цих слів та визначення їх роду. Написати назви дерев, які використовуються у медичній термінології. Опрацювати історичний матеріал про греко-латинські дублети. Сюди треба віднести фармацевтичні назви лікарських засобів, де вжито назви дерев. Фармацевтична інформація про їх лікувальні властивості теж необхідна в роботі. Також необхідно написати 10-25 рецептів, де вжито такі іменники, латиною з перекладом на українську мову.

 

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 2 сторінки, для цього передбачено 1 годину.

 

5.Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Підібрати термінологію з назвами дерев на -us, знати їх переклад.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..95-96 впр. 1 а,б; 2 а,б

 

 

 

Тема №10

 

Назви препаратів, які включають до свого складу позначення лікарської форми: мазь новокаїнова, сироп алтейний, настоянка валеріанова, олія вазелінова

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення усіх лікарських форм, знати їх лікувальні властивості та особливості використання.

 

2. Навчальна мета:

 

Навчитися використовувати назви лікарських форм у складній медичній термінології. Знати їх написання та переклад.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні лікарські форми, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських назв лікарських форм та вживати ці терміни у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Українська мова

 

Фармакологія

Будову словосполучень

 

Фахову термінологію: лікарські форми

Відмінювати словосполучення

Писати назву лікарських засобів, що містять у своєму складі назви лікарських форм.

 

4. У названій самостійній роботі треба підібрати назви препаратів, які включають до свого складу позначення лікарської форми: мазь новокаїнова, сироп алтейний, настоянка валеріанова, олія вазелінова. Необхідно надати інформацію про існуючі лікарські форми, їх властивості та особливості при використанні. При описуванні лікарських форм треба написати усі назви латинською та українською мовами. Навести приклади найбільш уживаніших засобів, які містять у своїй назві позначення лікарської форми.

 

Наприклад:

 

Розчин (Solutio, onis)

 

Тут треба надати визначення, що таке розчин та якими вони бувають.

 

Далі треба навести приклади розчинів латинською та українською мовами.

 

SolutioAmmoniicaustici — розчин нашатирного спирту

 

SolutioIodispirituosa — спиртовий розчин йоду.

 

Запропоновані для аналізу наступні лікарські засоби:

 

мазь новокаїнова

 

сироп алтейний

 

настоянка валеріанова

 

олія вазелінова

 

нашатирно-ганусові краплі

 

Необхідно також написати 10-15 рецептів з назвами лікарських засобів, де вжито назви лікарських форм.

 

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 2 сторінки, для цього передбачено 1 годину.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1. Підібрати термінологію, знатиїї переклад.

Оформити у вигляді таблиці.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..99-100 впр. 1 а,б; 2 а,б

 

 

 

Тема №11

 

Прізвища в назвах лікарських препаратів

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен розуміти при читанні та використовувати назви лікарських засобів, де вжито прізвища.

 

2. Навчальна мета: Навчитися користуватися складною медичною термінологією. Знати її написання та переклад.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні клінічні та фармацевтичні терміни з прізвищами, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення таких назв та вживати ці терміни у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Українська мова

 

 

Фармакологія

Написаннятавідмінюванняпрізвищ.

 

Фаховутермінологію, видатнихфармацевтів.

Використовувати знання

 

 

Використовувати назви медикаментів із прізвищами у своєму складі.

 

4. У самостійній роботі треба дослідити вживання прізвищ в назвах лікарських препаратів.Для цього необхідно виписати з фармацевтичного довідника або підручника з фармакології основні назви лікарських засобів, які в своєму складі мають прізвища. Частіше це прізвища людей, які винайшли ці засоби. Бажано розбити ці назви на групи залежно від лікарських форм.Сюди можно віднести також клінічні терміни (назви хвороб).Роботу треба оформити у вигляді таблиці, де вжито такі назви, латиною з перекладом на українську мову. Інформація про людей,прізвища яких будуть згадані у роботі, теж буде актуальною у цьому випадку.Також необхідно написати декілька рецептів з назвами лікарських засобів, які в своєму складі мають прізвища.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1. Підібрати термінологію з прізвищами, знати їх переклад.

Оформити у вигляді таблиці.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 3 сторінки

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..104-106 впр. 1 а,б,в,г; 2 а,б

 

 

 

Тема №12

 

Частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен розуміти при читанні та використовувати частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів.

 

2. Навчальна мета: Навчитися користуватися складною медичною термінологією. Знати її написання та переклад.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів, їх роль у створенні фахової термінології, транслітерувати їх

Розуміти значення таких назв та вживати ці терміни у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

Поняття про частини слова

Будову слова, складні слова

Фахову термінологію

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Розуміти фахову термінологію

 

4. У самостійній роботі треба дослідити всі існуючі частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів, їх вживання у медичній термінології. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів також є завданням у цій роботі. Отже, необхідно надати визначення, що таке «частотні відрізки». Виписати основні частотні відрізки, та перекласти їх.Сюди можна віднести також клінічні назви хвороб.Також необхідно написати 20-25 назв лікарських засобів, де вжито такі відрізки у вигляді таблиці, поряд надати транслітерацію кожної назви та переклад на українську мову.Також необхідно написати декілька рецептів з назвами лікарських засобів, які в своєму складі мають частотні відрізки.Становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні частотні відрізки, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1. Підібрати термінологію з частотними відрізками, перекласти її. Написати рецепти

Оформити у вигляді таблиці та рецептів

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 2-3 сторінки

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..108 впр. 1; 2

Ст.. 112-114 впр. 1 а,б,в; 2 а,б

 

 

 

Тема №13

 

Встановити етимологічні витоки запропонованих викладачем слів типу калорія, гуманність, флора, легальний, гонорар

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських запозичень у рідній мові, які вживаються у повсякденному житті та у термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися встановлювати та досліджувати етимологію латинських слів у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні латинські запозичення, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських та грецьких запозичень.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

Латинські запозичення

 

Правила використання запозичень

Фахову термінологію

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів

 

4.У названій самостійній роботі треба за допомогою довідкової літератури встановити етимологічні витоки запропонованих викладачем слів типу калорія,гуманність, флора, легальний,гонорар.У першій частині роботи треба виписати декілька таких слів латинською мовою та перекласти їх українською та російською. Бажано розділити ці слова на галузі вживання: географія, політика, юриспруденція, медицина, ботаніка тощо.

 

У другій частині надати інформацію про етимологію їх походження.

 

У третій частині у вигляді таблиці надати ці слова разом з утворенними від них іншими однокорінними словами.

 

Наприклад:

 

Легальний-легалізація- легалізувати.

 

Становлення лексики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні запозичення, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

Необхідно також написати 10-15 словосполучень з цими словами латиною та українською мовою.

 

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки, для цього передбачено 2 години.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Орфографічний словник

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

-Підібрати латинські запозичення у рідній мові

-Дослідити етиологію таких слів

-Написати словосполучення з цими словами.

Оформити у вигляді реферату

Самостійна робота

з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..117 впр. 1 а,б; 2 а,б

Ст..122-123 впр.1 а,б,в,г

 

 

 

Тема №14

 

Утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів: -necrosis, -ptosis, -sclerosis, -stenosis, -rrhexis

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських запозичень у рідній мові, які вживаються у повсякденному житті та у термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися встановлювати та досліджувати етимологію латинських слів у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні латинські запозичення, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських та грецьких запозичень.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

 

Латинські запозичення

 

Правила використання запозичень

Фахову термінологію

 

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів

 

4. У названій самостійній роботі треба дослідити утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів: -necrosis, -ptosis, -sclerosis, -stenosis, -rrhexis.

 

У роботі необхідно надати переклад таких терміноелементів та пояснити їх вживання у складній медичній термінології. Навести приклади слів латинською мовою та перекласти їх українською.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Підібрати термінологію з даними кінцевими терміноелементами, яка використовується у клінічній термінології та перекласти їх.

Оформити у вигляді реферату

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, обємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..123 впр. 2 а,б

Ст..126 впр.1 а,б; 2

 

 

 

Тема №15

 

Іменники середнього роду грецького походження на -ma

 

Кількість навчальних годин: 1

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських суфіксів у рідній мові, які вживаються у медичній термінології.

 

2. Навчальна мета:Навчитися встановлювати та досліджувати етимологію латинських слів у складній медичнійтермінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні греко-латинські суфікси, їх роль у створенні фахової термінології

Розуміти значення латинських та грецьких частин слова.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Українська мова

 

Фармакологія

Латинські суфікси

Правила використання запозичень

Фахову термінологію

Використовувати знання

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів.

 

4.У даній самостійній роботі треба дослідити вживання іменників середнього роду грецького походження на -ma.

 

У першій частині роботи необхідно дослідити утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів грецького походження: -ma

 

Далі треба надати переклад таких клінічних термінів та пояснити їх вживання у складній медичній термінології, перекласти їх українською мовою.

 

У другій частині надати інформацію про етимологію їх походження. Пояснити значення суфікса -ma

 

Наприклад:

 

Mуoma

 

Fibroma

 

Lipoma

 

Haematoma

 

Процес словотворення таких складних термінів та його вплив на клінічну термінологію у європейських мовах, де існують подібні запозичення, теж може бути освітленим у цій роботі.Необхідно також написати 10-15 термінів з цим суфіксом латиною та українською мовою. Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки, для цього передбачено 1 годину.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Орфографічний словник

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

-Підібрати латинські запозичення термінів у рідній мові

-Дослідити етиологію слів з суфіксом -ma.

-Написати словосполучення з цими словами.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..131-134 впр. 1 а,б,в г; 2 а,в

 

 

 

Тема №16

 

Простежити за використанням прикметників у різних ступенях порівняння в назвах лікарських рослин: Cucurbita maxima, Plantago major, Polygonum minus, Vinca minor, Chelidonium majus

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських назв лікарських рослин з прикметниками, які вживаються у медичній термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися досліджувати етимологію латинських слів у складній медичній термінології та вживати прикметники у різних ступенях порівняння.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Прикметники та ступені їх порівняння, їх роль у створенні фахової термінології

Розуміти значення латинських прикметників та вживати їх у медичній термінології.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

Ступені порівняння прикметників

Правила використання прикметників

Фахову термінологію (лікарські рослини)

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів.

 

4. У названій самостійній роботі треба опрацювати запропонований викладачем додатковий матеріал та простежити за використанням прикметників у різних ступенях порівняння в назвах лікарських рослин: Cucurbitamaxima, Plantaqomajor, Polyqonumminus, Vincaminor, Chelidonіummajus

 

У першій частині роботи треба надати переклад найбільш уживаніших прикметників у ботанічних назвах. Далі треба пояснити їх вживання у складній медичній термінології. Навести приклади таких назв та перекласти їх українською та російською. Бажано розділити ці слова на групи. Залежно від ступеню порівняння прикметників.

 

У другій частині надати інформацію про етимологію їх походження.

 

У третій частині у вигляді таблиці надати ці прикметники разом з утвореними від них назвами рослин. При можливості розмістити зображення таких лікарських рослин.

 

Становлення лексики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні запозичення у фармакогнозії, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

Необхідно також написати 10-15 рецептів з цими словами латиною та українською мовою.

 

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки, для цього передбачено 1 годину.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

-Підібрати латинські назви лікарських рослин з прикметниками

-Дослідити ступінь порівняння прикметників

-Написати переклад цих назв та рецепти з назвами цих рослин.

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..136 впр. 1 а,б; 2

Ст..140-142 впр.1 а,б,в,г; 2 а,б

 

 

 

Тема №17

 

Cтупені порівняння прикметників прийменникового походження

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських прикметників, які вживаються у медичній термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися досліджувати етимологію латинських слів у складній медичній термінології та вживати прикметники у різних ступенях порівняння.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Прикметники та ступені їх порівняння, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських прикметників та вживати їх у медичній термінології.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

 

Українська мова

 

Фармакологія

 

Анатомія

Ступені порівняння прикметників

Правила використання прикметників

Фахову термінологію (лікарські рослини)

Фахову термінологію

Використовувати знання

 

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів

Використовувати знання

 

4. У названій самостійній роботі треба опрацювати запропонований викладачем додатковий матеріал та простежити за використанням ступенів порівняння прикметників прийменникового походження.

 

У першій частині роботи треба надати переклад найбільш уживаніших конструкцій порівняння одного предмета з іншим:

 

Більший ніж...

 

Найбільший з …

 

Треба пояснити граматичну конструкцію таких порівнянь.

 

Наприклад: При порівнянні одного предмета з іншим прикметник ставиться у Comparativus, а предмет, з яким порівнюємо, у називному відмінку з прийменником quam:

 

Наприклад: Cartilaqo mollior est, quam os

 

Хрящм'якший, ніжкістка.

 

Далітребапояснитиїхвживанняускладніймедичнійтермінології.

 

Навести приклади таких назв та перекласти їх українською та російською. Бажано розділити ці слова на групи, залежно від ступеню порівняння прикметників.

 

У другій частині надати інформацію про етимологію їх походження.

 

У третій частині у вигляді таблиці надати ці прикметники разом з утвореними від них клінічними назвами чи виразами.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

- Підібрати латинські назви з прикметниками

- Дослідити ступінь порівняння прикметників

- Написати переклади цих назв

Оформити у вигляді реферату

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..151-154 впр. 1 а,б,в,г; 2 а,б

 

 

 

Тема №18

 

Звороти зі словом dies у медичній термінології

 

Кількість навчальних годин: 2

 

1.Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських слів, які вживаються у різних відмінках.

 

2.Навчальна мета: Навчитися встановлювати та досліджувати граматичні форми латинських слів у складній медичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні латинські відмінки, їх роль у перекладі фахової термінології.

Розуміти значення латинських та грецьких слів.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисципліна

Знати

Вміти

Іноземна мова

Українська мова

 

Фармакологія

Відмінки іменників

Правила використання відмінків

Фахову термінологію

Використовуватизнання

Використовувати знання

 

Пояснити значення аналізованих слів.

 

4. У названій самостійній роботі треба дослідити вживання зворотів зі словом diesу медичній термінології.

 

У першій частині роботи треба надати переклад таких словосполучень та пояснити їх вживання у складній медичній термінології. Бажано розділити ці слова на групи: рецептурна термінологія, клінічна термінологія тощо.

 

У другій частині надати інформацію про етимологію їх походження та особливості граматичної конструкції.

 

У третій частині у вигляді таблиці надати ці слова разом з утвореними від них іншими однокорінними словами.

 

Необхідно також написати 10-15 словосполучень з цими словами латиною та українською мовою у різних відмінках та дослідити особливості їх перекладу у різних відмінкових формах.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Орфографічний словник

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

- Підібрати латинські словосполучення зі словом dies

- дослідити етиологію таких слів.

- написати словосполучення з цими словами

Оформити у вигляді реферату.

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 1-2 сторінки.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..156-157 впр. 1 а,б; 2 а,б

Ст..161-163 впр. 1 а,в,г; 2а,б

 

 

 

Тема №19

 

Грецькі числівники-префікси: di-, tri-, tetra-, pent-, hex-, hept-, octo- в назвах лікарських засобів та полівітамінних препаратів

 

Кількість навчальних годин: 4

 

1. Актуальність теми:

 

Спеціаліст медик повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських та грецьких дублетів префіксів у анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.

 

2. Навчальна мета: Навчитися розуміти латинські префікси у складній фармацевтичній термінології.

 

В результаті самостійної роботи

 

Студент повинен знати

Студент повинен уміти

Основні числівники та префікси, їх роль у створенні фахової термінології.

Розуміти значення латинських та грецьких дублетів префіксів та вживати їх у рецептах.

 

3. Базові знання, вміння та навички, необхідні для виконання самостійної роботи з теми:

 

Дисциплина

Знати

Вміти

Іноземна мова

Українська мова

Фармакологія

Префікси

Запозичені префікси

Фахову термінологію

Використовувати знання

Використовувати знання

Знайти латинські терміни з префіксами у медичних текстах

 

4. У названій самостійній роботі треба навести матеріал про грецькі числівники-префікси: di-, tri-, tetra-, pent-, hex-, hept-, octo- в назвах лікарських засобів та полівітамінних препаратів.

 

Необхідно виписати усі відомі фармацевтичні терміни з греко-латинськими дублетами префіксів, які використовуються у медичній (клінічній) термінології, українською та латинською мовами.

 

Необхідно розбити ці терміни на назви лікарських засобів та назви полівітамінних препаратів. Дослідити, які числівники-префікси зустрічаються найбільше.

 

Також необхідно написати 10-15 рецептів з такими назвами латиною з перекладом на українську мову, де вжито вказані префікси.

 

Становлення граматики та її вплив на розвиток основних європейських мов, де існують подібні префікси, теж може бути освітленим у цій роботі.

 

5. Основна та рекомендована література:

 

Шевченко Є. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Городкова Ю.И. «Латинский язык»

 

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

 

Орфографічний словник

 

6. Орієнтовна карта для самостійної роботи:

 

Основні завдання

Вказівки

Примітки

1. Підібрати термінологію з греко-латинськими числівниками-префіксами, назвати основні префікси та перекласти їх.

Оформити у вигляді реферату з рецептами

Самостійна робота з названої теми повинна бути написана українською мовою, об'ємом 15-20 термінів.

Виконати письмово вправи:

Закaлюжний М.М. «Латинська мова і основи медичної термінології»

Ст..175-176 впр. 1 а,б,в; 2 а,б

Ст..179-180 впр. 1 а,б; 2 а,б