ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. Теми позааудиторної самостійної роботи студентів (сестринська справа)

 

з/п

Тема самостійної роботи

Кількість годин

Навчальна література

1

Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

с. 5-10

2

Правила читання буквосполучень. Наголос у латинській мові.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

ст.24(м1-ф)

3

Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Визначення основи. Наказовий спосіб.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

с.26-28

4

Утворення форм теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного стану.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 22 ст.34 Ι (ф)

5

Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 18 ст.31 (ΙΙ)

6

Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. Основа. Неузгоджене означення.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 29 ст.40 Ι(м-ф; ф) ΙΙ(м1-ф; ф)

7

Короткі відомості про прийменники. Сполучники.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 102 ст.168-169 ΙΙ,ΙΙΙ (м1-ф)

8

Відмінювання іменників чоловічого і середнього роду ΙΙ відміни.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 44 ст.64 Ι (м1) ст. 65 ΙΙ (м1)

9

Рецепт його структура. Іменники в рецепті.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 32 ст.50 ΙΙ

10

Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Латинсько-грецькі дублети.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 36, 37,38

11

Тривіальні назви лікарських препаратів. Частотні відрізки. Їх значення.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 49 ст.77 ΙΙ Інтернет-джерела http://www.linguaeterna.com

12

Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі дублети першої групи.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 52 ст.84 Ι (ф) ст.85 ΙΙ (ф)

13

Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники минулого часу.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 55 ст.92 ΙΙ (ф)

14

Хімічна номенклатура.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 58 ст.95 ΙΙ Інтернет-джерела http://www.linguaeterna.com

15

Іменники ΙΙΙ відміни. Типи відмінювання. Особливості відмінювання.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 63 ст.105 ΙΙ(ф) ст.106 ΙΙΙ(ф)

16

Іменники ΙΙΙ відміни з прикметниками першої групи. Назви солей.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 67 ст.114-115 (м-ф; м1-ф)

17

Латинсько-грецькі дублети іменників ΙΙΙ відміни. Конструювання та декодування клінічних термінів.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 78 ст. 127-128 Інтернет-джерела

http://www.latinum.ru

18

Три групи прикметників 2 групи. Узгодження прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі дублети прикметників 2 групи.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 81 ΙΙΙ ст.134-137

19

Прикметники в анатомічній та фармацевтичній номенклатурі. Дієприкметники теперішнього часу.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 81 ст.133 ΙΙ (м1; м1-ф)

20

Ступені порівняння прикметників

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 92 ст.156 Ι (ф) ст.157 ΙΙΙ (ф)

21

Іменники ΙV-V відміни. Назви зборів. Латинсько-грецькі дублети ΙV-V відміни.

2

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 86 (м-ф; ф) §89 ст.149 ΙΙ (ф)

22

Числівники. Числівники-префікси. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 95 ст. 160 ΙΙ (м1-ф; ф)

23

Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за кордоном. Займенники.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

§ 97 ст. 162-163 Інтернет-джерела http://www.linguaeterna.com

24

Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз спеціальних медичних текстів.

1

Ю.И.Городкова

Латинский язык: Учебник.-М.,Медицина,1988

ст. 192-195

Інтернет-джерела

http://www.latinum.ru