ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. Теми практичних занять (сестринська справа)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 Вступ. Латинський алфавіт. Вимова букв 2
2 Правила читання буквосполучень. Правила наголосу 2
3 Граматичні категорії дієслова. Дієвідміни. Основа дієслова. Наказовий спосіб 2
4 Утворення теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного стану 2
5 Умовний спосіб дієслова. Дієслово в рецепті 2
6 Іменник. Граматичні категорії. П’ять відмін. Визначення основи. Іменники І відміни. Неузгоджене означення 2
7 Короткі відомості про прийменники. Сполучники 2
8 Відмінювання іменників чоловічого та середнього роду ІІ відміни 2
9 Рецепт, його структура. Іменники в рецепті 2
10 Клінічний термін. Терміноелементи (ТЕ). Поняття про греко-латинські дублети іменників І—ІІ відміни 2
11 Тривіальні назви лікарських препаратів. Частотні відрізки, їх значення 2
12 Прикметники першої групи. Узгодження прикметників з іменниками. 2
13 Латинсько-грецькі дублети прикметників першої групи 2
14 Прикметники у фармацевтичній термінології. Дієприкметники минулого часу 2
15 Хімічна номенклатура (назви хімічних елементів, кислот, основ та оксидів) 2
16 Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни 2
17 Іменники ІІІ відміни з прикметниками першої групи. Назви солей Латинсько-грецькі дублети іменників ІІІ відміни. Конструювання та декодування клінічних термінів 2
18 Три підгрупи прикметників другої групи. Узгодження прикметників з іменниками. Латинсько-грецькі дублети прикметників другої групи 2
19 Прикметники в анатомічній та фармацевтичній термінології. Дієприкметники теперішнього часу 2
20 Ступені порівняння прикметників 2
21 Іменники IVVвідміни.Назви зборів. Латинсько-грецькі дублети іменників IVVвідміни 2
22 Числівники. Числівники-префікси. Прислівники. Ступені порівняння прислівників 2
23 Офіцинальні лікарські форми, що використовуються за кордоном. Займенники Прислів’я та крилаті вирази. Читання та аналіз спеціальних медичних текстів 2
24 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 2
  ВСЬОГО 48 годин