Основи психології та міжособове спілкування. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 1. Предмет психології.
 2. Основні форми прояву психіки.
 3. Завдання та основні галузі психології.
 4. Методи психології.
 5. Психологія особистості.
 6. Психологічна структура особистості.
 7. Поняття про спрямованість особистості.
 8. Відчуття. Основні властивості відчуттів.
 9. Явища адаптації, синестезії, сенсибілізації.
 10. Сприймання. Види сприймання.
 11. Властивості сприймання.
 12. Мислення. Процеси мислення.
 13. Мислительні операції.
 14. Види мислення.
 15. Пам’ять. Процеси пам’яті.
 16. Види пам’яті.
 17. Увага. Види уваги.
 18. Властивості уваги.
 19. Уява та уявлення. Види уяви.
 20. Емоції та почуття.
 21. Види емоцій і почуттів.
 22. Воля. Вольові якості особистості.
 23. Темперамент. Типи темпераменту.
 24. Характер. Класифікація рис характеру.
 25. Здібності. Види здібностей.
 26. Спілкування. Структура спілкування.
 27. Види спілкування.
 28. Функції спілкування.
 29. Основні принципи спілкування в сестринській справі.
 30. Компоненти, які сприяють розвитку комунікації.
 31. Позиція безумовної доброзичливості. Емпатія.
 32. Ступені стресу. Подолання стресу.
 33. Культура спілкування та етика взаємовідносин медичних працівників.
 34. Вплив особливостей темпераменту та характеру на індивідуальний стиль спілкування.
 35. Рівні спілкування.
 36. Індивідуальні типи спілкування.
 37. Стадії міжособистісного розуміння.
 38. Феномени ідентифікації, рефлексії.
 39. Засоби інтерпретації в процесі міжособистісного розуміння.
 40. Конфлікт. Структура та динаміка конфлікту.
 41. Функції та типологія конфліктів.
 42. Основні типи поведінки під час розв’язання конфлікту.
 43. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій.
 44. Етапи безпосередніх взаємин між медичною сестрою та пацієнтом.
 45. Класифікація типів пацієнтів.
 46. Етикетна поведінка учасників акту спілкування.
 47. Невербальні антиетикетні знаки.
 48. Табу та евфемізми.
 49. Нормативність мовлення.
 50. Типові помилки мовлення та їх причини.