Основи психології та міжособове спілкування. ТЕМИ СПРС.

№ з/п Теми Кількість годин
1 Природа психіки та предмет психологічної науки 2
2 Основні теорії особистості 2
3 Свідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості 3
4 Роль темпераменту в діяльності людини. Формування характеру 2
5 Нейрофізіологічні механізми відчуттів і сприймань 4
6 Психологія мислення та дослідження в галузі штучного інтелекту 2
7 Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Фантазія 2
8 Зв’язок пізнавальної та афективної сфер 2
9 Регулятивне значення емоції та волі в самотворенні особистості 4
10 Загальна характеристика регуляторних процесів 2
11 Загальна характеристика процесу соціалізації 3
12 Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної діяльності 2
13 Фонетичні аспекти етикетного мовлення 3
14 Вибір мовних одиниць у мовленні 2
15 Комплексні способи подолання стресу 2
  Усього 37