Основи загальної та медичної психології. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ.

 1. Загальна та медична психологія, її розділи.
 2. Методи психологічного дослідження.
 3. Завдання психології.
 4. Психічна діяльність та значення блоків мозку в психічній діяльності людини.
 5. Свідомість, її види.
 6. Розлади свідомості й тактика медичного працівника.
 7. Особистість, її структура.
 8. Темперамент, його типи.
 9. Характер, риси характеру.
 10. Напрями особистості, складові частини.
 11. Типологічні зміни характеру.
 12. Психограма медичного працівника.
 13. Важливі професійні якості медичного працівника.
 14. Медичний колектив і принципи дружніх відносин.
 15. Причини конфліктних ситуацій у медичному колективі та засоби їх усунення.
 16. Норми взаємовідносин медичних працівників між собою.
 17. Відчуття, його види і розлади. Тактика медичного працівника.
 18. Увага. Її фізіологічна основа, види.
 19. Сприймання та його розлади.
 20. Розлади уваги, типи, тактика медичного працівника.
 21. Пам’ять. Її види і типи.
 22. Розлади пам’яті, поведінка медичного персоналу.
 23. Мислення, його функції та розлад.
 24. Інтелект, його розлади.
 25. Мова. Її види.
 26. Розлади мови й тактика медичного працівника.
 27. Емоції. Їхня фізіологічна основа.
 28. Класифікація емоцій і почуттів.
 29. Стрес та фази стресового стану.
 30. Проявлення емоцій
 31. Розлади емоційного стану, тактика медичного працівника.
 32. Воля і свобода волі.
 33. Етапи вольового процесу.
 34. Розлади волі й тактика медичного персоналу.
 35. Спілкування, його значення в роботі медичного працівника, види.
 36. Невербальне спілкування.
 37. Вербальне спілкування, його рівні та їхня характеристика.
 38. Компоненти, що сприяють комунікації при спілкуванні.
 39. Основні принципи спілкування.
 40. Клінічна класифікація типів хворих.
 41. Типи хворих залежно від поведінкової реакції та їх прояви.
 42. Психічні особливості пацієнтів працездатного віку, їх ставлення до хвороби. Тактика медичного персоналу.
 43. Психічні особливості хворих людей похилого й старечого віку та поведінка при цьому медичного персоналу.
 44. Психічні особливості хворих дітей і підлітків та поведінка медичного персоналу.
 45. Психогенія та соматогенія.
 46. Мієлогенія та її класифікація.
 47. Ятрогенія. Класифікація, характеристика видів.
 48. Егогенії та егротогенії. Тактика медичного персоналу.